Hondenlosloopzone in Oostkamp in gebruik genomen

Op de Legendalesite in Nieuwenhove is vandaag een nieuwe hondenlosloopzone in gebruik genomen. Het gemeentebestuur van Oostkamp was vragende partij voor zo’n hondenweide waar baasjes hun viervoeter kunnen loslaten zonder anderen te storen. De Legendalesite, vlakbij het Nieuwenhovebos, bleek de ideale plek voor de nieuwe hondenloopzone. De Vlaamse Landmaatschappij zorgde voor de aanleg.

De nieuwe hondenlosloopzone beslaat 6000 m2. Ze bestaat uit een grasplein, een zandig graspad, beplanting, zitbanken en spelelementen voor honden. De hele zone is afgesloten met ursusdraad en twee toegangssluizen met kastanjehouten klaphekkens.

Hondenweides zijn de laatste jaren sterk in trek, ook in gemeenten waar veel hondenbezitters een tuin hebben. Er was dan ook veel vraag naar onder de Oostkampenaren. De hondenlosloopzone op de Legendalesite moet er ook voor zorgen dat men in het aangrenzende Nieuwenhovebos de hond aan de leiband houdt. Voor bezoekers die van buiten de wijk komen, is er naast de hondenloopzone ook een kleine onthaalparking in gestabiliseerd gras aangelegd. Omdat het gras nog niet volgroeid is, wordt de parking pas begin juni in gebruik genomen. Tot zolang kan men parkeren op wandelafstand, nl. op het einde van de Nieuwenhovelaan.

De Vlaamse Landmaatschappij legde de hondenzone aan in het kader van het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse. Dat heeft als belangrijkste doel om bijkomende fiets-, wandel- en ruiterpaden te realiseren in de omgeving van de gemeente Oostkamp . Daarnaast worden park- en natuurgebieden ingericht, zoals hier de Legendalesite.

Over een lengte van 450 m is een hoge grondwal aangelegd en beplant; er zijn 40 volkstuintjes aangelegd, en er zijn nieuwe wandelpaden aangelegd die nu deel uitmaken van het wandelknooppuntennetwerk Bulskampveld. De gemeente Oostkamp zal de site beheren.

Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp: “De Legendalesite, een voormalige stapelplaats van de gemeente Oostkamp, is een zone van 2,5 ha. Deze zone was al lang eigendom van de gemeente, maar we zochten naar een nieuwe invulling. Via het inrichtingsplan kregen we de kans om dit terrein te hervormen. We zijn dan ook blij met de nieuwe recreatieve invulling met een hondenloopzone, volkstuintjes en wandelpaden. Die zijn een absolute meerwaarde voor onze inwoners. We zullen de ervaringen op deze site gebruiken om eventueel andere hondenloopweides in te richten.”

 

Frank Debeil

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact