“Ik zou een job bij de VLM zeker overwegen. Ik heb kennis gemaakt met het beleidswerk en met de praktijk”

Een gesprek met Eva Fiori, die stage liep bij de VLM en een rapport schreef over natuurinclusieve landbouw

Dag Eva, kun je je even voorstellen?

Mijn naam is Eva Fiori (23) en ik ben master studente biologie aan de KU Leuven. Ik volg de richting 'Ecologie, evolutie en conservatiebiologie'. In het tweede semester van het academiejaar heb ik ervoor gekozen om voor 17 weken voltijds stage te lopen om kennis te maken met het werkgebied van een bioloog.

Waarom koos je voor een stage bij de VLM?

Vorig jaar heb ik een vak over natuurbeleid gevolgd dat mij zeer interesseerde. Het leek mij erg interessant om bij een bedrijf te werken waar men beleidsmatig te werk gaat. Dan kom je al snel uit bij de overheid natuurlijk. Ik heb vervolgens een open sollicitatie gedaan en Dirk Van Gijseghem (afdelingshoofd Platteland en Mestbeleid) heeft mij dan gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek.

Waarover gaat jouw stagerapport?

Mijn stagerapport gaat over natuurinclusieve landbouw. Dat is een vorm van landbouw waarbij natuur en landbouw elkaar volledig ondersteunen. Natuurinclusieve landbouw bestaat uit 3 dimensies: sparen, benutten en verrijken. Sparen is minder intensief gebruik maken van de omgeving en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Benutten is natuurlijke processen duurzaam gebruiken, en verrijken is specifieke soorten aantrekken door natuurbeheer.

Het stagerapport bestaat uit een literatuurstudie die ondersteund wordt door interviews en een workshop. Ik heb met 15 experten een interview afgenomen over natuurinclusieve landbouw met vragen over de definitie, de kansen en valkuilen, het beleid, het economisch aspect en een mogelijk toekomstbeeld. Daarna heb ik een workshop georganiseerd die verder bouwde op de interviews. Uiteindelijk ben ik tot een conclusie gekomen over hoe natuurinclusieve landbouw in Vlaanderen kan worden toegepast. De belangrijkste elementen daarbij zijn communicatie tussen overheid, natuurorganisaties, wetenschappers en landbouwers, een stabiel beleid met perspectief en een goed verdienmodel aangepast op het landbouwbedrijf. Een gebiedsgerichte visie met begeleiding op individueel bedrijfsniveau is daarbij van belang, zodat landbouwers voldoende ondersteuning krijgen en natuurinclusieve landbouw op de juiste plek wordt toegepast in het Vlaamse landschap.

Vanwaar jouw interesse voor het onderwerp?

Ik vind het onderwerp interessant omdat het een soort landbouw is waar de biodiversiteit centraal staat samen met de voedselproductie. Als biologe houd je je bezig met het belang van het milieu en de natuur en in dit onderwerp komen die elementen terug. Op die manier leer je ook een nieuwe wijze van landbouw kennen en niet alleen de intensieve variant. Natuur en landbouw verzoenen elkaar en in de geschiedenis werden beiden als gescheiden gezien. Het is een interessant perspectief voor de toekomst van de landbouw en het zou mooi zijn dat natuurinclusieve landbouw meer in het beleid wordt opgenomen.

Heb je tijdens je stageperiode iets nieuws geleerd over natuurinclusieve landbouw?

Voor ik aan deze stage begon had ik eerlijk gezegd niet zoveel kennis over landbouw in het algemeen. Tijdens de stage heb ik veel geleerd over het plattelandsbeleid en met name over het agrarisch natuurbeheer: de beheerovereenkomsten. Natuurinclusieve landbouw was compleet nieuw voor mij. Ik wist natuurlijk wel wat dit in het algemeen inhield, maar ik heb mij goed moeten inlezen en daardoor heb ik enorm veel geleerd over het onderwerp. Zelf ben ik ook op terreinbezoek geweest om een natuurinclusief bedrijf in de praktijk te bezoeken waardoor ik een beter beeld heb gekregen over het onderwerp. ​

Hoe heb je je stage bij de VLM ervaren?

Mijn stage bij de VLM is prettig verlopen. De eerste maand waren de coronamaatregelen nog gedeeltelijk van kracht waardoor ik veel thuis heb gewerkt. Daarna ben ik vaak naar kantoor gegaan en de werksfeer is aangenaam. Een rustige omgeving waar iedereen zich goed kan focussen. Ik heb veel zelfstandig gewerkt aan het rapport en daarbuiten heb ik nog meetings gevolgd en ben ik meerdere dagen mee op terrein geweest met bedrijfsplanners. Voor het rapport heb ik interviews afgenomen en een workshop moeten organiseren. Op die manier heb ik op het gebied van communicatie veel ervaring opgedaan en kennis gemaakt met de verschillende werkzaamheden bij de VLM, zowel op bureau als in de praktijk. Regelmatig heb ik samen met mijn stagebegeleiders, Dirk en Karolien, een feedbackmoment ingepland om de vorderingen van het rapport te bespreken. Die feedbackmomenten waren zeer behulpzaam en fijn. Ze bieden veel ondersteuning voor een stagiair.

Zou je een job bij de VLM in de toekomst overwegen?

Ik zou zeker een baan bij de VLM overwegen. Ik heb kennis gemaakt met het beleidswerk, maar ook met de toepassingen in de praktijk. Het lijkt mij later zeer boeiend om het beleidswerk te combineren met terreindagen. Daarom zou ik de job van een bedrijfsplanner heel erg leuk vinden.

 

Lees hier het rapport 'Natuurinclusieve landbouw in Vlaanderen'.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact