In 8 maanden naar een groene en authentieke dorpskern in Kessenich

Kinrooi - Kessenich

De Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Kinrooi starten in de dorpskern van Kessenich met de werken uit het Landinrichtingsplan ‘Kessenich in Zich(t)’.

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in Kessenich met enkele dorpsambassadeurs samen om plannen uit te stippelen voor de toekomst van hun dorpskern. Regelmatig overleg en communicatiemomenten, resulteerden in een visie waarbij groen en authenticiteit centraal staan voor Kessenich. De link met de Maas en het RivierPark Maasvallei (waarvan Kessenich vandaag al een toegangsdorp is) kreeg daarbij de nodige aandacht.

De aannemers Heylen en Renotec starten nu met de werken in het dorp om de plannen te verwezenlijken. De werken nemen zo’n 8 maanden in beslag.

Een historische motte .. ​

De motte (een middeleeuwse versterking op een heuvel) in Kessenich vormt de blikvanger in het dorp. We stabiliseren en consolideren dit stuk erfgoed. Een nieuwe toegangstrap leidt er binnenkort naar boven, waar een kunstwerk herinnert aan de oude donjon (burchttoren) die er ooit stond. Informatie over waarom de motte en de donjon er ooit werden opgetrokken, geven we er graag mee via infoborden en de Erfgoedapp.

.. gelegen in het groen langs de Maas

 

Voor de ambassadeurs stond een open zicht op de motte en meer groen bovenaan het wensenlijstje. Daarvoor richten we het park De Gaard en een stuk ongebruikte gemeentegrond opnieuw in. Er komt hier plaats voor ontmoeting en spel door de aanleg van een speelterrein, een petanqueveld en banken. De Gaard wordt afgesloten en zo een onthaalpark voor de recreatieve wandelaar en fietser. ​ De bergplaats ontharden we gedeeltelijk, het kerkhof vergroenen we, net als enkele pleintjes in het dorp. Het nieuwe groen vormt zo een de link tussen de leuke plekjes van het dorp.

Na de werken kunnen fietsers en wandelaars ook veiliger door het dorp. Het autoluw maken van de zone rond de motte door het afsluiten van de Gaard en een verbeterde verkeerscirculatie zorgen daarvoor. De Gaard wordt al van bij het begin van de werken afgesloten. Grote hinder verwachten we niet van de werken, het werfverkeer zal ook beperkt zijn.

De trage wegen in het dorp worden verder uitgebouwd. Een veilige en directe verbinding naar het Vijverbroek wordt aangelegd via het pad aan de Willibrordusput. Deze krijgt de naam ‘Bloomertpad’. Ook het padje aan de Willibrordusput wordt verbeterd.

Vele financiële middelen komen samen in ‘Kessenich in Zich(t)’

De Vlaamse overheid voert dit landinrichtingsproject uit in het RivierPark Maasvallei, nadat Vlaams minister Demir het goedkeurde in 2020. Nu de nodige omgevingsvergunningen verkregen zijn en de aannemers werden aangesteld, starten de werken.

De totale investering bedraagt € 1.559.625 waarvan € 514.172 met middelen van landinrichting wordt betaald.

Een onderdeel van de totale investering is de restauratie van de historische motruïne van Kessenich voor € 565.658. Dit gebeurt met subsidie van het Departement Onroerend Erfgoed.

De gemeente neemt € 430.779 voor haar rekening.

Voor de ontharding en vergroening doen we voor € 257.942 beroep op Blue Deal – middelen van de Vlaamse Regering. Deze subsidies gebruiken we voor onthardingsmaatregelen en vergroening. Hiermee verhogen we de infiltratiemogelijkheden van regenwater en zetten we in op een klimaatrobuuste omgeving.

Ook de provincie Limburg (via het Provinciaal Centrum voor Cultuur en Erfgoed) neemt een deel van de financiering voor hun rekening.

De plannen en extra info vind je op:

 

Paul De Vis

Projectmanager Noord-Limburg, Vlaamse Landmaatschappij

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact