In den Horenbos: inspirerend burgerinitiatief voor meer natuur in de buurt

Minister Demir bezoekt project ondersteund door Buurten op den Buiten

Meer natuur in je buurt? In Lubbeek nam een groepje gezinnen zelf het initiatief om samen een bos aan te kopen en te beheren. Al snel blijkt dat den Horenbos niet enkel een plek is waar iedereen herademt, maar waar ook moeiteloos nieuwe sociale contacten ontstaan. Een inspirerend voorbeeld dat ondersteuning krijgt van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij. Zuhal Demir, voogdijminister, kwam kennismaken met den Horenbos.

Het afgelopen jaar is het bewustzijn enorm gegroeid hoezeer we natuur in onze omgeving nodig hebben voor ons welzijn. In Lubbeek heeft een groep bewoners niet gewacht op overheden of natuurverenigingen, maar zelf een bos gekocht. Zo genieten de buurtbewoners er nu van een nieuwe groene ontmoetingsplek: den Horenbos.

Het is een inspirerend initiatief waarmee burgers hun rol spelen om mee antwoorden te bieden op de maatschappelijke uitdagingen van natuurbehoud en klimaatstrijd. Zes gezinnen beheren als mede-eigenaars hun Horenbos, met de hulp van andere vrijwilligers, en creëren er een oase waar je kan (her)ademen. Wat ooit een weinig florissant stuk landbouwgrond was, dan een motorcrossterrein en vervolgens een afgesloten terrein met zieke fijnsparren, is nu een klimaatrobuust bos in volle ontwikkeling.

 

 

De mede-eigenaars lichtten hun burgerinitiatief toe aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, op een wandeling door den Horenbos. Een wandeling die iedereen kan komen maken: de zes gezinnen-mede-eigenaars kozen er heel bewust voor om hun bos van 1,6 ha vrij toegankelijk te maken. Buurtbewoners reageren heel tevreden op wat ze als een echte opwaardering voor hun buurt ervaren. Het bos blijkt een ware katalysator voor de sociale contacten in de buurt. Daarmee past het project bij de doelstellingen van Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, dat projecten ondersteunt die de sociale cohesie in landelijke gebieden bevorderen. De financiële steun van Buurten op den Buiten wordt besteed aan het verbeteren van de paden, een nieuwe bank, bijkomende struiken en een buurtfeest om den Horenbos in te huldigen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Door de handen in elkaar slaan en samen te zorgen voor meer en toegankelijkere natuur in Vlaanderen helpen initiatieven als deze ons stappen vooruit zetten naar een gezonder leefmilieu. Maar als ‘Buurten op den Buiten’ ergens om draait, dan is het wel het sociaal contact binnen de gemeenschap versterken. Mensen samenbrengen en verenigen in het groen, zeker na corona hebben we daar allemaal nood aan.”

 

Buurten op den Buiten

Buurten op den Buiten erkent de kracht van kleinschalige lokale initiatieven voor de sociale cohesie in landelijke gebieden en geeft dit engagement een financieel duwtje in de rug via een jaarlijkse oproep. Iedereen kan een project indienen, van een net gevormd buurtcomité over een honderd jaar oude lokale vereniging, tot instellingen of overheden, op voorwaarde dat zoveel mogelijk buurtbewoners bij de beoogde activiteit worden betrokken.

Sinds 2012 is de Vlaamse Landmaatschappij de vaste partner van de Koning Boudewijnstichting voor Buurten op den Buiten. Bij de recentste projectoproep voor 2020-2021 werden 43 projecten geselecteerd, die elk tussen 1.000 en 5.000 euro steun ontvangen, samen goed voor 200.000 euro.

Een nieuwe oproep van Buurten op den Buiten wordt voorbereid voor volgend jaar. Informatie daarover zal te vinden zijn op de website van de KBS (www.kbs-frb.be) en de VLM (www.vlm.be), en verspreid worden via nieuwsbrieven en sociale media.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact