In IJsevallei gaat Blue Deal van start met ontharding Zwanenlaan en Meeuwenlaan

Met de ontharding van de Meeuwenlaan en een deel van de Zwanenlaan, start Vlaanderen in Hoeilaart en Overijse met het uitvoeren van ‘Blue Deal’-investeringen, waarbij water beter wordt gebufferd. Voor Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kunnen er niet te veel investeringen gebeuren om ruimte te geven aan water: “Wateroverlast en droogte zijn weerszijden van dezelfde medaille. Onze Blue Deal maakt van beide een prioriteit”.

Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir heeft op 16 juli de nodige budgetten toegewezen voor het eerste uitvoeringsdossier van landinrichtingsplan IJsevallei. Zo komen de nodige middelen vrij om de IJsevallei in te richten en werken te starten rond Overijse. Dit uitvoeringsdossier voor de IJsevallei is eentje dat past in een reeks ‘Blue Deal’-projecten van de Vlaamse overheid. In deze projecten passen maatregelen die de gevolgen van het veranderende klimaat helpen tegen te gaan door in te zetten op de rol van water.

“Zowel de strijd tegen wateroverlast als tegen droogte wordt daarbij als prioriteit vooropgesteld. Dat zijn immers weerszijden van dezelfde medaille”,

klinkt het bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:

“We hebben eind 2020 een hele reeks Blue Deal investeringen goedgekeurd. Via deze investeringen zorgen we ervoor dat water beter kan infiltreren en het langer wordt opgehouden in plaats van meteen weg te laten stromen. Daarbij wordt ook de waterkwaliteit door verschillende ingrepen verbeterd. Water dat langer tegengehouden wordt, voorkomt uitdroging en verkoelt in ons warmer wordend klimaat. Daarom hecht ik zoveel belang aan deze investeringen en ben ik uiteraard verheugd dat het eerste nu al van start gaat in Overijse.”

 In Overijse en Hoeilaart zijn enkele ingrepen gepland die zorgen voor een betere waterhuishouding. De eerste werken starten, als alles goed gaat, in augustus. Een deel van de Zwanenlaan en de Meeuwenlaan wordt dan onthard. Neerslag stroomt dan niet meer af naar riolen, maar kan ter plaatse in de ondergrond dringen.

Leen Sammels, projectleider Vlaamse Landmaatschappij:

“Door hier verharding weg te nemen, spelen we heel zichtbaar in op een nijpend probleem in deze omgeving: het hoge aandeel van verharding. Maar we gaan nog verder in de streek. De vijver van het oude domein ’t Kasteeltje werd al leeggemaakt, binnenkort kunnen ​ we die ontslibben en opnieuw natuurlijk inrichten. We voorzien ook 3 wildtunnels onder de autostrade, waardoor dieren makkelijker kunnen migreren. En in dit eerste dossier voorzien we ook een bufferbekken op de Nellebeek. We zetten dus heel sterk in op de rol van water in de IJsevallei. In latere dossiers komen dan nog andere delen van de vallei aan bod.”

Dit eerste uitvoeringsdossier is een onderdeel van het ‘landinrichtingsplan IJsevallei’. Het werd in 2019 goedgekeurd en gaat nu dus in uitvoering. Voor dit totale project werd ongeveer 1,5 miljoen euro voorzien. Daarvan neemt Vlaanderen 70% voor haar rekening en dragen de gemeenten Hoeilaart en Overijse de overige 30% bij. € 331.000 wordt daarbij voorzien vanuit de middelen voor de Blue Deals van de Vlaamse regering en € 449.000 vanuit middelen voor Landinrichting.

Jan De Broyer, Schepen van Omgeving van Overijse:

“We hebben eigenlijk heel wat mogelijkheden in onze gemeente en kunnen die door deze inrichtingen nog extra in de verf zetten. Het opwaarderen van de omgeving van ’t Kasteeltje creëert een rustplek in onze gemeente met veilige fiets- en wandelverbinding. Bovendien krijgt de natuur er extra kansen, zo voorzien we enkele broedstoven voor het vliegend hert, ons grootste insect. Onze jeugd, die naar school kan wandelen door het park, ziet er met wat geluk binnenkort af en toe één passeren.”

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact