Indieningsperiode stopzettingsregeling varkensstallen start op 3 april 2023

Op 31 maart heeft de Vlaamse Regering de vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen definitief goedgekeurd. Varkenshouders kunnen hun dossier indienen vanaf 3 april, gedurende een periode van 45 dagen.

Om een afbouw van de varkensstapel met -30% en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Vlaamse regering zette eerder deze maand unaniem en in consensus het licht op groen, na de goedkeuring van de Europese Commissie. Vandaag is beslist dat de indieningsdatum start op 3 april en loopt tot en met 17 mei 2023.

Minister van Omgeving Zuhal Demir: “Om een globale afbouw van de varkensstapel en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft de Vlaamse overheid een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. Varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur kunnen daardoor hun varkensstallen vervroegd stopzetten tegen een vergoeding. Dit is een nieuwe belangrijke stap in de uitvoering van het stikstofakkoord”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Op 10 maart keurden de Europese Commissie en de Vlaamse Regering de steunregeling principieel goed en konden landbouwers al kennis nemen van de voorwaarden.

Een belangrijke aanpassing is dat de oproep 45 dagen open blijft staan. De oproep start op 3 april en eindigt op 17 mei 2023. Landbouwers kunnen in die periode hun aanvraag indienen.

Alle varkenshouderijen (KMO’s) met een impactscore hoger dan 0,5% komen in aanmerking. Bedrijven die in aanmerking komen en gekend zijn bij de VLM op basis van de Mestbankaangifte 2022 (productiejaar 2021), worden geïnformeerd. Landbouwers die geen mail of brief ontvangen van de VLM en op basis van een eigen impactscoreberekening vermoeden dat ze in aanmerking komen, kunnen zich ook kandidaat stellen.

Alle informatie over de regeling vindt u terug op de website van de VLM.

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact