Indieningsperiode tweede oproep stopzetting varkensstallen start op 6 november

De Vlaamse Regering heeft een tweede oproep voor de vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen goedgekeurd. Varkenshouders die in aanmerking komen worden zo snel mogelijk geïnformeerd door de VLM en kunnen hun dossier indienen vanaf 6 november tot en met 19 januari.

Om een afbouw van de varkensstapel met 30% en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Vlaamse regering zette eerder dit jaar het licht op groen voor een eerste oproep, waarvoor ongeveer 900 bedrijven in aanmerking kwamen en waarbij 236 landbouwers een aanvraagdossier indienden.

Er komt nu een tweede oproep waarbij de impactscore die geldt als instapdrempel, verlaagd wordt van 0,5% naar 0,025%. Alle varkenshouderijen (KMO’s) met een impactscore hoger dan 0,025% kunnen een aanvraagdossier indienen bij de VLM. Daardoor komen voor de tweede oproep 2.688 extra bedrijven in aanmerking. De indieningsperiode start op 6 november en loopt tot en met 19 januari 2024.

Minister van Omgeving Zuhal Demir: “Ik ben ervan overtuigd dat de lagere instapdrempel van de tweede oproep zal bijdragen aan de doelstelling om de varkensstapel af te bouwen en de ammoniakuitstoot die neerslaat op onze omgeving en onze natuur verder te verminderen. Het gaat bovendien om een vrijwillige oproep op vraag van de sector waarmee mee laten zien dat we open staan voor voorstellen die vanuit de landbouworganisaties komen”

Onder voorbehoud van goedkeuring Europese Commissie
De vergoedingen die voorzien zijn, zijn dezelfde als de vergoedingen in de eerste oproep en zijn afhankelijk van de diercategorie, ​ van de ouderdom van de stallen en van de dieraantallen van 2021, aangegeven in de Mestbankaangifte van 2022. Een voorstel van vergoeding wordt pas verstuurd na akkoord van de Europese Commissie, conform de voorwaarden van de richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden. Die wordt in de komende maanden verwacht. In afwachting daarvan kunnen landbouwers zich al melden.

Bedrijven die in aanmerking komen en gekend zijn bij de VLM op basis van de Mestbankaangifte 2022 (productiejaar 2021), worden geïnformeerd via het Mestbankloket. Landbouwers die geen mail of brief ontvangen van de VLM en op basis van een eigen impactscoreberekening vermoeden dat ze in aanmerking komen, kunnen zich ook kandidaat stellen.

Alle informatie over de regeling vindt u terug op de website van de VLM.

 

Hilde Van Leirsberghe

diensthoofd Projectondersteuning, Vlaamse Landmaatschappij

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met