Indieningsperiode tweede oproep tot vrijwillige stopzetting varkensstallen loopt nog tot 19 januari 2024

Op 30 oktober informeerde de Vlaamse Landmaatschappij landbouwers die in aanmerking komen voor de vrijwillige stopzetting van varkensstallen met een impactscore hoger dan 0,025%, over de indieningsperiode van de tweede oproep via de Berichtenbox op het Mestbankloket.

Op donderdag 7 december stuurde de VLM een herinnering via mail naar de betrokken varkenshouders. De periode om een aanvraag voor de stopzettingsregeling in te dienen loopt vanaf 6 november 2023 tot en met 19 januari 2024.

Door het stopzetten van de varkensstallen en het annuleren van de bijhorende nutriëntenemissierechten, wil men de uitstoot van ammoniak in Vlaanderen sterk terugdringen. Varkensbedrijven met een hogere impactscore en die een varkensstal zullen slopen komen het eerst in aanmerking voor de stopzetting. Op die manier wordt een maximale positieve impact op de habitats en soorten binnen de speciale beschermingszones gerealiseerd.

De infobrochure over de oproep en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de VLM.

Dossiers kunnen bezorgd worden aan de Vlaamse Landmaatschappij via een aangetekende zending van het aanvraagformulier naar het hoofdkantoor, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, of door het persoonlijk af te geven tegen ontvangstbewijs in een VLM-kantoor. Dat kan tijdens de servicetijden, van 9 uur tot 12.30 uur en na afspraak in de namiddag. Tussen 25 december en 1 januari 2024 zijn de kantoren gesloten.

Onze contactgegevens vindt u op deze webpagina: ​ https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Contact/Paginas/Kantoren.aspx

Met vragen over de vrijwillige stopzettingsregeling kunnen landbouwers terecht bij de VLM via het e-mailadres stopzettingvarkensstallenPAS@vlm.be.

 

Voor meer inhoudelijke informatie:

Hilde Van Leirsberghe
T: 02 543 73 55
hilde.vanleirsberghe@vlm.be

Voor meer persinformatie:

Leen Van den Bergh, woordvoerder VLM
GSM 0499 05 26 03

leen.vandenbergh@vlm.be

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact