Infomarkt stelt nieuwe erfgoedwandeling in Mariekerke voor

Bornem

Op woensdag 5 juni organiseert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en gemeente Bornem een infomarkt aan de kerk van Mariekerke. Geïnteresseerden kunnen er terecht voor meer info over de aanleg van een erfgoedwandeling. Deze inrichting kadert binnen Landinrichtingsplan Sint-Jansveldbeek en brengt het vissersverleden van Mariekerke terug tot leven. De wandeling neemt jong en oud mee op een interactieve reis door de tijd. ​

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start in het najaar met de aanleg van de erfgoedwandeling. Wie nu al nieuwsgierig is naar de plannen, komt op 5 juni meer te weten op de infomarkt. VLM en gemeente Bornem staan daar geïnteresseerden te woord. De concrete plannen voor het landinrichtingsplan worden gepresenteerd.

“De wandeling is mede tot stand gekomen dankzij een werkgroep van betrokken inwoners. Enkele Mariekerkenaren vertelden verhalen, gewoontes en weetjes over verschillende locaties en vissersfamilies. We zijn dan ook enthousiast om onze plannen aan de inwoners voor te stellen”, aldus Sabine Caremans (projectleider).

Veranderingen in het Mariekerkse straatbeeld

Het doel van de infomarkt is om burgers te informeren over welke veranderingen het aanleggen van de wandeling met zich mee brengt. VLM legt namelijk nieuwe paden aan en installeert houten speelaanleidingen. Er wordt ook een buitenklas voorzien. Hier kunnen onder andere scholen, jeugdbewegingen en wandelclubs gebruik van maken. Op de infomarkt komen ook de geplande herinrichtingen rond de Kraaihoeve aan bod. Buiten de dorpskern wordt namelijk het beschermd landschap hersteld. Langs de wegen krijgen verschillende bomen een plaats (zomereik, winterlinde, iep, boskers,...). Enkele rustpunten krijgen een herinrichting, onder andere rond het vliegtuigmonument.

Eerbetoon aan het rijke vissersverleden

VLM wil het vissersverleden van Mariekerke terug tot leven wekken. Tot nog geen eeuw geleden waren er in het dorp verschillende vissersfamilies en haringrokerijen terug te vinden. De sporen van dit verleden zijn nu bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen. Daar hoopt VLM met de aanleg van de wandeling verandering in te brengen. Jong en oud kan er al wandelend iets bijleren over de visserij en visverwerking in het dorpje. Daarnaast kunnen kinderen de visvangst en -verwerking ook zelf ervaren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld door een levensechte fuik kruipen of klimmen in een haringrokerij.

De infomarkt gaat door op 5 juni van 16u tot 20u aan de kerk van Mariekerke. Daar maken we bekend hoe deze plekken er binnenkort gaan uitzien:

Heb jij een leuk idee voor een naam voor de wandeling? Vul dan hier in!

Naam Erfgoedwandeling

Meer inhoudelijke info:

Sabine Caremans

Projectmanager

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met