Infomoment landinrichtingsplan Slagmolen in Genk

Donderdag 24 maart 2016 — Start adviesprocedure ontwerp van landinrichtingsplan

Met het landinrichtingsplan Slagmolen willen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de planbegeleidingsgroep Stiemerbeekvallei van de omgeving rond de historische Slagmolen een aantrekkelijk onthaalpunt maken voor De Maten en De Wijers en het gebied herinrichten als een groene schakel tussen Genk-centrum en De Maten. Hiervoor stellen ze een aantal maatregelen voor zoals de herinrichting van de huidige parking als een plein, het voorzien van belevingselementen, de inrichting van fiets- en wandelverbindingen. Ook hebben ze maatregelen uitgewerkt om de omgeving ecologisch op te waarderen en de watertoevoer naar het natuurreservaat De Maten te optimaliseren zodat de vijvers van De Maten er in de toekomst sterk op vooruitgaan.

Niet alleen de Vlaamse overheid, maar ook Europa investeert mee, via het Life+project Green4Grey (www.green4grey.be). Bovendien dragen de stad Genk, de provincie Limburg en Natuurpunt vzw ook bij in de kosten van dit landinrichtingsplan.

De stad Genk organiseert vanaf dinsdag 29 maart (tot en met donderdag 27 april 2016) ook een openbaar onderzoek over dit plan. Gedurende deze periode ligt het plan ter inzage op het stadhuis van Genk. Het volledige ontwerp van landinrichtingsplan kan je raadplegen op de website van VLM (www.vlm.be).

 

Participatieve aanpak

Om de buurtbewoners over de plannen in te lichten organiseren de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de stad Genk op donderdag 24 maart hierover samen een infomoment Het infomoment gaat door in school De Schom in Termien om 19.30 uur.

De uitvoering van de vooropgestelde maatregelen zal nog even op zich zal laten wachten. Op het infomoment worden buurtbewoners een eerste keer geïnformeerd over de plannen. Eind 2016 zullen buurtbewoners, huidige en toekomstige gebruikers uitgenodigd worden om hun verwachtingen en ideeën mee te geven bij de verdere uitwerking van een aantal maatregelen. 

Anke Knapen Projectleider VLM Regio Oost at Vlaamse Landmaatschappij
Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost at Vlaamse Landmaatschappij