Infosessies over zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6)

Infosessies over zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6)

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6), organiseert de Vlaamse Landmaatschappij twee infosessies over het ontwerp-programma en over het bijbehorende ontwerp van het plan-MER (milieu-effectenrapportage).

Het openbaar onderzoek over het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) met bijhorend ontwerp van het plan-MER, loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019. Om intermediairs en andere belanghebbenden daarover in te lichten, organiseert de VLM twee infosessies. Op die manier kunnen belanghebbenden op een goed geïnformeerde manier input geven tijdens het openbaar onderzoek. Reageren op het openbaar onderzoek kan alleen via het digitale inspraakformulier.

Door dieper in te gaan op de inhoud van de ontwerpplannen, hoopt de VLM om meer relevante reacties te ontvangen tijdens het openbaar onderzoek.  De toelichtingen gaan niet over de praktische implementatie van de plannen. Dat kan niet zolang de plannen niet definitief zijn. In 2019 blijft de huidige wetgeving van kracht, tot op het moment dat de nieuwe maatregelen definitief zijn goedgekeurd. Op dat moment communiceert de Mestbank over het definitieve MAP6 en over de praktische modaliteiten.

Data en locatie infosessies

Deelnemen aan de infosessies is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Documenten

ontwerp van het plan-MER (niet-technische samenvatting)

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Koen Desimpelaere Diensthoofd Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Koen Desimpelaere Diensthoofd Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL