Infosessies over zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6)

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6), organiseert de Vlaamse Landmaatschappij twee infosessies over het ontwerp-programma en over het bijbehorende ontwerp van het plan-MER (milieu-effectenrapportage).

Het openbaar onderzoek over het zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) met bijhorend ontwerp van het plan-MER, loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019. Om intermediairs en andere belanghebbenden daarover in te lichten, organiseert de VLM twee infosessies. Op die manier kunnen belanghebbenden op een goed geïnformeerde manier input geven tijdens het openbaar onderzoek. Reageren op het openbaar onderzoek kan alleen via het digitale inspraakformulier.

Door dieper in te gaan op de inhoud van de ontwerpplannen, hoopt de VLM om meer relevante reacties te ontvangen tijdens het openbaar onderzoek.  De toelichtingen gaan niet over de praktische implementatie van de plannen. Dat kan niet zolang de plannen niet definitief zijn. In 2019 blijft de huidige wetgeving van kracht, tot op het moment dat de nieuwe maatregelen definitief zijn goedgekeurd. Op dat moment communiceert de Mestbank over het definitieve MAP6 en over de praktische modaliteiten.

Data en locatie infosessies

Deelnemen aan de infosessies is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Documenten

ontwerp van het plan-MER (niet-technische samenvatting)

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Koen Desimpelaere

Diensthoofd Mestbeleid, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact