Inhuldiging nieuw park en speelbos voor Kanaaldorpen Doornzele en Terdonk

Inrichtingswerken in koppelingsgebied Doornzele-Kanaalzone afgerond

Vorige zomer werd gestart met de werken voor de aanleg van een nieuw park, speelbos en veilig fietspad voor de kanaaldorpen Terdonk (Gent) en Doornzele (Evergem). Nu, een jaar na de start van de werken, ligt er een nieuw fietspad, een uitkijkpunt, wandelpaden en nieuwe ontmoetingsplekken voor de bewoners en kwam er heel wat groen en bos bij. Op 8 september zijn alle omwonenden en geïnteresseerden samen met hun buren, vrienden en familie welkom op een inhuldigingsfeest.

Zondag is het officiële moment voor de inhuldiging van het nieuwe park en koppelingsgebied Doornzele-Kanaalzijde. Dit park is in totaal 5 ha groot (= 10 voetbalvelden) en ligt langs de Langerbruggekaai, tussen het kraanbedrijf Sarens en de woonkernen van Doornzele en Terdonk. De werken vormen het sluitstuk van de inrichting van een reeks van koppelingsgebieden - overgangszones tussen de dorpen en de havenindustrie - rond Doornzele en Terdonk. Eerder werden al groenbuffers met natuurzones en wandel- en fietspaden aangelegd ten noorden van Doornzele om de dorpskernen te bufferen en op een veilige manier te verbinden met het achterliggende industriegebied. Een Gentse kanaalzone met leefbare dorpen waar werken en aangenaam wonen goed samengaan, is het streefdoel.

Van industriezone tot park

Het nieuwe park ligt op een terrein dat vanuit de industrie teruggeven wordt aan de bewoners. OVAM heeft eerst de bodemverontreiniging op het terrein gesaneerd. Deze verontreiniging was enerzijds afkomstig van industriële activiteiten en anderzijds het gevolg van zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, gericht op de nabijgelegen olieraffinaderij.

Dichtbij de dorpskern is de zone langs de Lochtingsstraat aangelegd als een half-open parkzone met bomen, bosjes en gras. In de buurt van het Zuidledeplein ligt er een speelbos met natuurlijke spelelementen, slingerende paadjes, boomstammen, enz. die willen uitnodigen tot ravotten. Het volledige terrein werd afgedekt met teelaarde en opnieuw gemodelleerd met heuveltjes. Hiervoor is maar liefst 16.400 m³ aarde gebruikt.

Het zuidelijk deel - dichtbij het industrieterrein van Sarens - ligt lager en is aangelegd als een meer natuurlijkere zone met ruimte voor bomen, struiken, rietoevers en een poel. Om de groenbuffers en het speelbos vorm te geven, zijn in totaal 18.000 jonge boompjes aangeplant. De drukke Langerbruggekaai is volledig afgescheiden van het park door de aanplant van een brede haag met 2000 haagplanten.

Centraal in het park, midden in het groen, ligt er een speelweide met rondom heuveltjes die uitzicht bieden op het kanaal Gent-Terneuzen. Vanop het uitkijkpunt, opgebouwd uit zes zeecontainers, kan je de verbinding met de Moervaart en de bedrijvigheid in het omliggende havenlandschap en de Moervaartvallei bewonderen. Het havenlandschap krijgt met het uitkijkpunt ook een nieuw herkenningspunt in het park en langs het kanaal.

“Dankzij dit project wordt 4,5 hectare bijkomend park gerealiseerd op Gents grondgebied. Daarvan is 3 hectare bos, wat past in onze ambitie om deze legislatuur 100 hectare extra bos in Gent te realiseren. Ook het nieuwe fietspad, de ontmoetingsplaatsen en de heraanleg van het Terdonkplein vormen een opwaardering van de buurt.”
Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen in Gent

Van spoorweg tot fietsas

De 675m oude spoorwegbedding langs dit koppelinsggebied is ingericht als een doorgaande groene fiets- en wandelverbinding. Ze maakt deel uit van een volledig vrijliggend fietspad doorheen de Gentse haven. Met alle nieuwe fietsverbindingen zal je kunnen fietsen in overwegend verkeersvrije en groene buffers van Langerbrugge, het nieuwe industrieterrein De Nest, het koppelingsgebied Doornzele Kanaalzijde en Doornzele tot in Rieme. Via deze fietswegen kan de dorpsbewoner deze gebieden ontdekken, of op een vlotte manier het werk in de industriezone bereiken.

Het pad van 3 meter breed is uitgevoerd uit cementbetonverharding en geflankeerd door hoogstammige bomen- en een struikenrij. Langs de oude spoorwegbedding zijn er drie ontmoetingspleintjes uitgerust met bankjes en zitmuren voor buurtbewoners en parkbezoekers.

De totale kostprijs van dit project bedraagt 750.000 euro. De Vlaamse overheid neemt bijna de helft (351.000 euro) voor haar rekening . Ook North Sea Port (76.000 euro), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (202.000 euro), de gemeente Evergem (5.500 euro) en de stad Gent (85.500 euro) dragen hun steentje bij. Daarnaast stond ook het nabijgelegen bedrijf Sarens (30.000 euro) mee in voor financiering van extra groenaanleg.

Algemene en detailinformatie over het project Gentse Kanaalzone en de verschillende inrichtingsprojecten voor de koppelingsgebieden is te vinden op de website van de VLM: www.vlm.be

Programma feestelijke opening

  • 14 uur: inhuldiging park en receptie
  • 15 uur: valiezenkoers
  • 15.45 uur: prijsuitreiking fotozoektocht
  • 16 uur: geleide wandeling doorheen het park en de koppelingsgebieden Terdonk en Doornzele (duur: 1,5 uur; niet toegankelijk met kinderwagens)

Er is ook randanimatie: muziek met Little Dixie en Watermelon Men, kapsalon Theater Savooi, avonturenparcours en volksspelen.

Dit evenement is een organisatie van VLM in samenwerking met de stad Gent, de gemeente Evergem, buurtbewoners en chiro Magneet.

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, VLM

Stefan Debrabander

projectleider, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact