Inrichten in moeilijke tijden

‘We zullen doorgaan’, dat is ook voor onze inrichtingsprojecten het motto nu thuiswerk en afstand houden het nieuwe normaal zijn. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Wat zijn de hindernissen en hoe overwinnen we ze? ‘Wendbaarheid’ is niet voor niks één van de VLM-waarden, zo blijkt na een rondvraag bij enkele collega’s.

In de planvorming van onze projecten hebben we doorgaans een strakke timing. Ze bestaat uit een kwetsbare ketting van mijlpalen en termijnen en is erop gericht de nodige budgetten vast te leggen om terreinwerken te kunnen aanbesteden. ​ 

Projectleider Wim Van Isacker: “Als de planbegeleidingsgroep Zwinpolders eind april niet bijeen komt, is er geen basis voor het openbaar onderzoek over het landinrichtingsplan Hazegrasdijk en Cantelmolinie dat in juni zou doorgaan, en zo komt de hele planning op de helling te staan. Maar een videoconferentie met 30 deelnemers is niet het geschikte medium voor een pittig gesprek over het plan. Dus stuur ik de deelnemers een powerpoint-presentatie met een audioluik waarin ik het plan toelicht. De deelnemers zullen op eigen houtje mijn toelichting kunnen bekijken en beluisteren.”

Wim is van plan om via een chatbox de belangrijkste discussiepunten te bespreken en om zo knopen door te hakken. Alleen voor de echte knelpunten is dan nog een videogesprek nodig.

“Tijdens het openbaar onderzoek kunnen we de presentatie, in woord en beeld, openstellen voor alle geïnteresseerden, mochten er tegen die tijd nog geen publieke bijeenkomsten toegelaten zijn” kijkt Wim vooruit. “Dat zou een extraatje zijn dat we na de coronacrisis kunnen behouden. Het kan ook nuttig kan zijn wanneer in de toekomst openbare onderzoeken volledig digitaal verlopen, want daar pleit het middenveld nu voor.”

Aktes digitaal verlijden

“We zijn bij VLM al heel sterk digitaal georganiseerd”, vertelt afdelingshoofd Landinrichting en Grondenbank Griet Celen aan de telefoon. “Het grootste deel van ons werk kan dus vrij normaal doorlopen. Zelfs voor het verlijden van een akte bij een notaris kunnen we op basis van een recent wetsvoorstel vanaf 3 mei digitaal werken. De VLM geeft dan een medewerker van het notariskantoor een volmacht om te tekenen. Tot 30 juni kan dat kosteloos. Wie weet blijven we ook na de coronatijd in sommige gevallen van deze mogelijkheid gebruik maken.”

Hoe flexibel we ons ook opstellen, soms kan niets een face-to-face-contact vervangen.

“Bij onderhandelingen over een aankoop geldt meestal: ‘geen vertrouwen is geen akkoord" zegt Inneke Van Bellegem, diensthoofd Grondzaken in Regio West. “En dat vertrouwen bouwen wij op door persoonlijk contact. Waar de VLM vragende partij is voor een aankoop, is het erg moeilijk om nu onderhandelingen op te starten. Voor de nieuwe dossiers lopen we dus vertraging op. We hopen die snel te kunnen wegwerken wanneer de coronamaatregelen opgeheven of versoepeld worden. Wat wel soms lukt, is om onderhandelingen die al langer liepen, telefonisch af te ronden.”

Op 25 maart had de VLM negen lopende vergunningsaanvragen, waarvan sommige met een openbaar onderzoek. Ook die lopen vertraging op. Om de rechtsgeldigheid te waarborgen, besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir op 24 maart immers om bij omgevingsvergunningsaanvragen de beslissingstermijnen te verlengen. Openbare onderzoeken werden opgeschort tot 24 april 2020.

Griet Celen: “In het noodbesluit van de minister is sprake van een maximale verlenging van beslissingstermijnen van 30 of 60 dagen, maar die hoeft niet noodzakelijk volledig gebruikt te worden. Indien nodig overleggen we met de vergunningverlenende overheden. We gaan ervan uit dat ook zij zo snel mogelijk de lopende procedures willen afronden.”

Focussen op wat kan

Het ultieme doel van de hele planvorming is natuurlijk de inrichting op het terrein. Hoe vlot lopen de terreinwerken waar VLM bouwheer van is?

Joeri Paesschierssens, diensthoofd Werken in Regio West: “We focussen vooral op wat wél nog kan. We zijn proactief en laten de bal niet in ons kamp liggen. In kwetsbare gebieden moeten we rekening houden met het broedseizoen en werken we meestal niet tot aan de zomermaanden. Het zou zonde zijn om in dit mooie, droge voorjaar alle andere werven ook stil te leggen. Bovendien is er weinig verkeer op de weg, zodat aannemers goed kunnen doorwerken en de burger minder hinder ondervindt. Infrastructuurwerken zijn een belangrijke motor van de economie, dus de aannemers doen wat ze kunnen om operationeel te blijven. Soms vertraagt een werf toch omdat een aannemer niet op tijd hout, metaal of beton aangeleverd krijgt. Verder heeft de bouwsector samen met Vlaams minister Lydia Peeters veiligheidsmaatregelen afgesproken om de arbeiders te beschermen. Social distancing geeft natuurlijk ongemak op de werven, maar onze toezichters en leidend ambtenaren zijn flexibel. Werfvergaderingen vinden bijv. niet in de werfkeet plaats maar buiten, staand, met iedereen op 1,5 meter van elkaar. Da’s niet zo fijn, maar het lukt.”

Het Vlaamse spreekwoord “moeilijk gaat ook” werd ook in het natuurinrichtingsproject Berlarebroek-Donkmeer eer aangedaan. Net voor het uitbreken van de coronacrisis werden natuurinrichtingswerken aan de Eendenkooi opgestart, deels op het provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk en deels op gronden van de gemeente Berlare. Het recreatiedomein ging dicht, waardoor de werken dreigden te worden stilgelegd. Na overleg stemde de provincie Oost-Vlaanderen toe dat het werfverkeer toch via het recreatiedomein mocht blijven gaan.

Leidend ambtenaar Bart Damien: “De gemeente en het provinciebestuur gingen akkoord dat de aannemer zou doorwerken. Natuurlijk moesten we garanderen dat daardoor geen wandelaars, fietsers of vissers het domein zouden binnenkomen. Het gevolg is dat de aannemer een portier aan de toegang van het domein posteert. Dat brengt extra kosten met zich mee, maar ik ben vooral blij dat de werken ondertussen ​ goed gevorderd zijn en dat we zo onze planning kunnen aanhouden!”

natuurinrichting Berlare-Broek - Afstand houden op de werf

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact