Inspirerende projecten voor levendige dorpen, innovatieve plattelandseconomie en een kwaliteitsvol landschap

Een vitaal platteland, dat is waar het Vlaamse plattelandsbeleid naar streeft. We werken daarvoor samen met partners rond drie thema’s: levendige dorpen, innovatieve plattelandseconomie en een kwaliteitsvol landschap. Ook LEADER kiest voor die plattelandsthema’s.

LEADER in beeld

In de periode 2015-2022 werden meer dan 550 LEADER-projecten uitgevoerd, verspreid over twaalf LEADER-gebieden. De projecten ‘Landschapsvrijwilligers’, en ‘Ons Buurtverhaal’ zijn enkele voorbeelden van LEADER-projecten die aan de slag gingen met de thema's levendige dorpen en kwaliteitsvol landschapsonderhoud. Het project 'Klimaatslimme landbouw' streeft naar duurzame landbouw.

Levendige dorpen

Er was eens...een woonwagen die rondtrok om buurtverhalen te sprokkelen in Vorselaar, Olen, en Herenthout. Buurtbewoners kwamen er samen om hun verhalen en foto’s van vroeger te delen. LEADER- project ‘Ons Buurtverhaal’ brengt lokale buurtbewoners samen rond erfgoed:

Kwaliteitsvol landschap

De Landschapsvrijwilligers Westhoek beheren houtkanten, bouwen takkenrillen en onderhouden veldkapelletjes en wandelpaden . Het Regionaal Landschap Westhoek zorgt voor begeleiding bij de opstart van vrijwilligersgroepen, vorming en voor het nodige materiaal:

Innovatieve plattelandseconomie

Binnen het project ‘Klimaatslimme landbouw’ voeren Pajotse boeren energie-en waterslimme maatregelen uit, met respect voor het Pajottenlandschap. Dit filmpje vertelt het verhaal van Thijs Boelens van de Groentelaar. Hij doet aan duurzame korteketenlandbouw in ​ het Pajottenland:

LEADER-projectoproepen en een LEADER-project indienen

Eens de nieuwe LEADER-gebieden en de lokale actiegroepen goedgekeurd zijn in het najaar 2023, kunnen de lokale actiegroepen (LAG) de plannen voor hun LEADER-gebied in uitvoering brengen. Lokale actiegroepen zijn mensen die in de streek zelf wonen of actief zijn, en de streek en de noden ervan ​ goed kennen. De Lokale actiegroep organiseert daarvoor projectoproepen. Goedgekeurde projecten worden dan uitgevoerd met LEADER-steun.

De eerstvolgende projectoproepen worden verwacht in 2024. Wil jij in de toekomst ook een LEADER-steun voor een project dat de plattelandsuitdagingen in je streek aanpakt? Hou dan de provinciale websites over LEADER in het oog:

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact