Investering van 1,25 miljoen euro in vallei van de Sint-Jansveldbeek moet Bornem beter beschermen tegen klimaatverandering

Minister Demir keurt landinrichtingsplan goed

Samen met de gemeente Bornem heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in de periode 2018 - 2020 een landinrichtingsplan opgemaakt voor het valleigebied van de Sint-Jansveldbeek. Dankzij het plan krijgt de natuur in het valleigebeid van de Sint-Jansveldbeek een flinke boost. Zo kan de vallei opnieuw fungeren als groenblauwe verbinding. En in de strijd tegen de droogte zal ook het waterbeherend vermogen van de vallei worden versterkt.

Concreet worden de komende jaren poelen gegraven om water beter in op te vangen, de heide wordt hersteld en bomen zullen worden aangeplant. Daarnaast worden in de aanwezige rivieren stuwen geplaatst en natuurlijke rivierkronkels hersteld om het water langer vast te houden en er worden ook moeraszones aangelegd. Om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreanten wordt de trage wegverbinding veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers.

Om al die werken in de vallei van de Sint-Jansbeek te kunnen realiseren worden middelen ingezet van verschillende Vlaamse overheden (VLM, ANB, Vlaamse Waterweg), de gemeente Bornem en andere partners zoals de Bosgroep Antwerpen Zuid, het Regionaal Landschap Schelde en Durme, Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland, Natuurpunt en verschillende particuliere eigenaars. Daardoor kan 1,25 miljoen euro geïnvesteerd worden in een hogere omgevingskwaliteit in Bornem.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: "Elke Vlaming heeft nood aan voldoende toegankelijk groen in zijn of haar directe omgeving. De coronacrisis heeft die nood nog eens extra in de verf gezet. Zeker in de dichtbebouwde Vlaamse ruit is het behoud en de ontwikkeling van voldoende kwalitatieve open ruimte zeer belangrijk. Door samen met verschillende partners 1,25 miljoen euro te investeren in de vallei van de Sint-Jansbeek in Bornem komen we aan die vraag tegemoet en gaan we tegelijkertijd wateroverlast tegen en zorgen we ervoor dat de natuur beter bestand is tegen lange periodes van droogte."

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact