Investeringen in de leefbaarheid van Sint-Kruis-Winkel van start in 2016

Dinsdag 23 februari 2016 — Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert in de inrichting van koppelingsgebieden om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse kanaalzone te verbeteren. Op grondgebied van de stad Gent wordt het koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid gerealiseerd. In totaal zullen de inrichtingswerken ruim 550.000 euro kosten. Naast de Vlaamse overheid zullen ook de stad Gent en het Havenbedrijf Gent het project financieren. Tegen het najaar van 2016 starten de werken.

Joke Schauvliege: “Koppelingsgebieden zijn gebieden met meerdere functies (bos, natuur, landbouw, recreatie, …) die de overgang maken tussen de woonkernen en economische zones. Deze gebieden hebben een belangrijke bufferende en verbindende functie. Na realisatie zullen zij de leefbaarheid van de kanaaldorpen verbeteren.”

Het koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid heeft een oppervlakte van 18 hectare en ligt ten oosten van de Kennedylaan en ten zuiden van de Barkstraat en de dorpskern van Sint-Kruis-Winkel. Het gebied vormt een buffer tussen het kanaaldorp en het lager gelegen en deels voor bedrijvigheid nog bouwrijp te maken terrein ‘Moervaart-Noord reserve’.

In dit koppelingsgebied wordt een natuurgebied gerealiseerd dat deel uitmaakt van de natuurcompensatie voor de uitbreiding van de haven. Bij de aanleg is het streefdoel de ontwikkeling van een rietvegetatie. De natuurzone sluit nauw aan bij de bestaande natuurzone ‘Oude Moervaartarm’. In het verlande deel van de oude Moervaartarm worden beheerwerken uitgevoerd. Het deel met open water wordt gebaggerd en voorzien van hengelsteigers.

Het pad langs de Oude Moervaartarm wordt verbeterd en verbonden met de Spanjeveerstraat zodat bewoners kunnen genieten van een aangename wandellus. Het eerste deel van het pad zal toegankelijk blijven voor landbouwverkeer. De wandellus wordt voorzien van een aantrekkelijke inkleding met een rustzone en infopunt.

Het inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel-Zuid werd opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in samenwerking met de planbegeleidingsgroep en met medefinanciering van de stad Gent en het Havenbedrijf Gent.

Eind 2016 gaat de uitvoering op het terrein van start, na het verkrijgen van de bouwvergunning. De diensten van minister Joke Schauvliege coördineren het geheel van de werken.

Leen Van Nieuwerburgh leen.vannieuwerburgh@vlm.be at Vlaamse Landmaatschappij