Inzaaien vanggewassen na maïs en late aardappelen mag langer dit najaar

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat de uiterste inzaaidatum van vanggewassen na mais en late aardappelen éénmalig uitstellen tot 31 oktober. Door de moeilijke groeiomstandigheden gedurende 2021 is het oogsten en rooien van deze gewassen later op gang gekomen en ook logistieke belemmeringen spelen bij de loonwerkers, waardoor de oogstwerkzaamheden voor een aantal landbouwbedrijven niet beëindigd zijn op 15 oktober.

“Omdat de vraag vanuit de landbouwers terecht is, verlengen we dan ook de periode om in te zaaien tot 31 oktober”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De uiterste inzaaidatum van de vanggewassen na mais en late aardappelen wordt nu vastgelegd op 31 oktober. “De inzaai moet wel gebeuren binnen de 72 uur na het oogsten. Elke dag dat later ingezaaid wordt heeft immers een negatief effect op de waterkwaliteit omdat er minder stikstof kan opgenomen worden door het vanggewas”, aldus Demir.

Demir laat nog weten dat ze de regelingen rond vanggewassen in overleg met de landbouworganisaties wil hervormen tot een eenvoudiger en effectiever systeem. Dat moet beter toelaten om de uitspoeling van nitraat te verminderen. Naast de tijdige inzaai van vanggewassen zullen ook duurzame teelt- en bemestingspraktijken de kern vormen. Deze hervorming is door de landbouworganisaties positief onthaald en wordt nu verder geconcretiseerd.

Aangifte vanggewassen in verzamelaanvraag

Het is belangrijk dat de vanggewassen correct aangegeven zijn in de verzamelaanvraag. Dat kan nog tot uiterlijk 31 oktober. Als de inzaai van de vanggewassen gebeurd is in de periode 1 oktober tot en met 31 oktober dan moet de landbouwer de code ‘VGM’ gebruiken. Als de inzaai na 31 oktober plaatsvindt dan moet de landbouwer de code ‘VGL’ gebruiken.

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

Bart De Schutter

Afdelingshoofd Mestbank

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met