Het jaar van de open ruimte

VLM-jaarverslag 2020

Nooit eerder dan in 2020 ontdekten zoveel mensen het belang van kwaliteitsvolle open ruimte. Wat de Vlaamse Landmaatschappij vorig jaar voor de open ruimte op het platteland en in de stadsrand deed lees je in het jaarverslag 2020.

2020 kenmerkte zich door een wereldwijde pandemie. We moesten afstand houden en reizen drastisch beperken. Verschillende sectoren zaten op slot. Gelukkig was daar de open ruimte. Nog nooit was de aanwezigheid van een mooi landschap, groen en korte keten landbouw in de buurt zo belangrijk voor zoveel mensen. Al wandelend en fietsend ontdekten we opnieuw de lokale troeven in de buurt. In combinatie met de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen stond het versterken van de open ruimte dan ook hoog op de agenda. En laat dat net onze missie zijn. Voor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een veerkrachtige open ruimte vol leven immers het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. Een klimaatrobuust landschap en een gezonde omgeving zijn de doelen waar we elke dag aan werken. 

Gedwongen door de omstandigheden werkten we in 2020 anders dan voorheen. Het grootste deel van het jaar werkten de meeste collega’s immers thuis. Dat daagde ons uit, zowel persoonlijk als op team- en organisatieniveau. Wendbaarheid was in 2020 dan ook essentieel. Om het terreinwerk maximaal en op een veilige manier te laten doorgaan, namen we de nodige beschermingsmaatregelen. We haalden alles uit de kast om onze dienstverlening te verzekeren en het werk zo goed mogelijk verder te zetten. Daardoor behaalden we ook in 2020 mooie resultaten.

Het VLM-jaarverslag 2020 bundelt een aantal cijfers over de organisatie en zet enkele realisaties in de kijker. Een uitgebreide beschrijving van het jaarondernemingsplan en het jaarondernemingsrapport vind je terug op onze website http://www.vlm.be

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact