Skip to Content
Joke Schauvliege lanceert prijs voor dorpskracht 2018

Joke Schauvliege lanceert prijs voor dorpskracht 2018

Steun voor projecten die duurzame dorpsontwikkeling stimuleren

Minister Schauvliege trekt in totaal € 17.500 uit voor de wedstrijd ‘Prijs voor dorpskracht 2018’. Het winnende dorp ontvangt 10.000 euro steun om haar project te realiseren; het tweede en derde project ontvangen respectievelijk 5.000 en 2.500 euro. Ingediende dorpsprojecten moeten de leefbaarheid van het dorp verbeteren en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren. Projecten kunnen ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij tot en met 30 juni 2018. De winnaars worden eind 2018 bekendgemaakt.

De deelnemende dorpen mogen maximaal 5.000 inwoners tellen. Geïnteresseerde verenigingen, lokale dorpsbesturen en bewonersgroeperingen kunnen hun dorpsinitiatief voordragen.  De prijs voor dorpskracht zal gaan naar een project dat via maatwerk en participatie toekomstgerichte dorpsontwikkeling stimuleert.

“Dorpenbeleid draait in essentie om het bevorderen van het sociaal contact tussen dorpsbewoners,” aldus minister Schauvliege. “Met de prijs voor dorpskracht wil ik de actieve en constructieve deelname van dorpsbewoners stimuleren aan een toekomstgerichte en daadkrachtige  ontwikkeling van hun dorp”.

De wedstrijd geeft gevolg aan de hoofddoelstelling van het Vlaams dorpenbeleid: het verbeteren van de leefbaarheid van dorpen op een duurzame en geïntegreerde manier, waarbij het versterken van sociale cohesie centraal staat. De minister wil de focus leggen op 3 D’s. Een sterk dorp zet in op een warm Dorpshuis, een aangenaam Dorpsplein en de betrokkenheid van Dorpsbewoners.

Uit de ingediende projecten wordt per provincie het beste project geselecteerd. Vervolgens kiest een  vakjury uit die 5 projecten de 3 beste projecten. De winnaar ontvangt 10.000 euro om het ingediende vervolgproject uit te voeren. Het tweede en derde project ontvangen respectievelijk 5.000 en 2.500 euro.

Verenigingen, lokale besturen of bewonersgroeperingen kunnen hun project voordragen bij de Vlaamse Landmaatschappij tot en met 30 juni 2018. De winnaar wordt in de loop van december bekend gemaakt.  Alle praktische informatie over de wedstrijd, de voorwaarden en het inschrijvingsformulier vindt u op www.vlm.be.

Contacteer ons
Davy De Dobbeleer medewerker dienst Plattelandsbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Davy De Dobbeleer medewerker dienst Plattelandsbeleid, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL