Joke Schauvliege trekt 250.000 euro uit voor volkstuinen

projectoproep volkstuinen 2018 schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector

Focus op jongeren of welzijnssector

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2018 een budget van 250.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Joke Schauvliege: "Volkstuinen kunnen de sociale cohesie in dorpen vergroten en ontmoetingsplaatsen creëren tussen verschillende generaties en culturen. Uit het grote succes van de vijf vorige projectoproepen voor volkstuinen blijkt ook dat mensen baat hebben bij samen tuinieren, zelf groenten en fruit te kweken en ondertussen ook in de buitenlucht aan lichaamsbeweging te doen. Wij hopen met deze zesde projectoproep op hetzelfde elan verder te gaan.”

Projectaanvraag indienen bij Vlaamse Landmaatschappij vanaf 16 april 2018

Vanaf 16 april 2018 tot en met 31 augustus 2018 kunnen projectvoorstellen ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat kan via het e-plattelandsloket op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Meer informatie over de oproep en het reglement vanaf 16 april 2018 op de website van de Vlaamse Landmaatschappij – www.vlm.be

Duiding bij de projectoproep volkstuinen 2018

Volkstuinen kennen een lange geschiedenis. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die zelf over weinig buitenruimte beschikken, maar toch interesse in het tuinieren hebben. Volkstuinen zijn daarnaast ook een ontmoetingsplaats. Hun sociale rol mag niet onderschat worden. De volkstuinen van vandaag staan dan ook voor ontmoetingen, gezelligheid, recreatie en een stuk natuurbeleving in de stad en gemeente. Bovendien stimuleren volkstuinen ook tot meer bewegen en tot het bewuster worden van gezonde voeding.

De voorbije jaren investeerde de Vlaamse overheid ongeveer 2 miljoen euro voor de inrichting van meer dan 150 volkstuinen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege gaf de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht om in 2018 opnieuw een projectoproep te lanceren naar lokale besturen, verenigingen en organisaties voor de inrichting van volkstuinen - (particulieren komen niet in aanmerking).

De huidige oproep staat open voor nieuwe volkstuinprojecten over gans Vlaanderen. Minister Schauvliege doet een warme oproep naar projecten die een klemtoon leggen op de samenwerking met jongeren en/of met de welzijnssector. We hopen op deze manier jongeren en doelgroepen uit de welzijnssector nauwer te betrekken bij de volkstuinprojecten. Volkstuinen vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en sociale groepen waardoor een goede groepsdynamiek kan gecreëerd worden die het project zal bestendigen na de gesteunde opstartfase. Het is ook een manier om jong en oud terug voeling te laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie en herkomst van voedsel, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl. Aanvullend zijn ook de biodiversiteit en het inzetten van bestuivers van belang. Een project dat onderdeel is van een lokale voedselstrategie, heeft een meerwaarde.

Reglement volkstuinoproep 2018.pdf

PDF - 662 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact