Jong en oud(er) planten bijna 30.000 bomen in Jabbeke en Zedelgem

Vloethemveld breidt opnieuw uit met bijna 8 ha bos

Alle hens aan dek op zaterdag 11 februari in het Vloethemveld. In de voormiddag planten gezinnen in Jabbeke boompjes voor hun kindjes die geboren zijn in 2021, na de middag is het de beurt aan de jeugdverenigingen en alle andere liefhebbers om extra bomen te planten. Samen zorgen ze ervoor dat er opnieuw heel wat bomen en bosgoed geplant wordt, in 2023 goed voor een totale uitbreiding van 7,9 ha nieuw bos.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Vlaanderen kan en moet groener. Lange tijd zijn de bomen en bossen in Vlaanderen verwaarloosd, waardoor we tot één van de bosarmste regio’s van Europa behoren. Maar we zijn met acties als deze de tanker aan het keren. Het bebossingstempo is vervijfvoudigd en er kwam de afgelopen jaren ook netto bos bij. En die bomen zijn een investering in onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen”.

Aan de Aartrijksesteenweg in Jabbeke breidt het bos- en natuurgebied Vloethemveld uit met een nieuw stuk bos voor wandelaars. Deze aanplant kadert in de verdere realisatie van de onthaalpoort Os & Ezel. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kocht deze percelen in 2020 aan in het kader van het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld en richt deze percelen in als bos met wandelpaden. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) financierde de aankoop en zal na de inrichting samen met de gemeente Jabbeke instaan voor het beheer.

Dit stukje Vloethemveld krijgt de naam Merleytebosch en verwijst naar een toponiem op de Ferrariskaart uit 1780. De aanplant bestaat uit inheemse soorten zoals zomereik, wintereik, zachte berk, zwarte els, lijsterbes, gewone esdoorn, winterlinde, haagbeuk, fladderiep, boskers, sleedoorn, meidoorn, hulst, hazelaar, gaspeldoorn, lijsterbes, gewone esdoorn, boskers en ratelpopulier. Aan de randen van het perceel komen struiken zoals Europese vogelkers, wegedoorn, Gelderse roos, vuilboom, sleedoorn en lijsterbes.

In 2023 breidt het Vloethemveld uit met totaal 7,9 hectare bos. De plantactie van 11 februari vormt de start, daarna gaat de aannemer verder met het planten van de volledige oppervlakte. In Jabbeke gaat het over 4,3 hectare, 3,6 hectare ligt op het grondgebied van Zedelgem. ​
In een tweede fase worden de open plaatsen verder aangeplant en komen er nog meer bomen bij, in combinatie met de aanleg van een beleefpad. Daarvoor zijn de voorbereidingen lopende en is nog even geduld nodig. Intussen kunnen de in februari geplante boompjes alvast beginnen te groeien.

Meer info:

www.natuurenbos.be/vloethemveld

www.vlm.be/vloethemveld

www.vloethemveldvzw.be

www.facebook.com/vloethemveld

 

Samenwerken aan natuur en erfgoed in het Vloethemveld – een gezamenlijke droom 

Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 365 hectare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden Natuur en Bos, de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van zo'n 5 miljoen euro gekoppeld. Hiermee worden niet alleen de bezoekers warm onthaald door te investeren in een nieuw onthaalplein, een onthaalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en wordt het Vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen, graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop van laten genieten.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met