Skip to Content
Jonge klimaatbetogers planten bos in Rieme

Jonge klimaatbetogers planten bos in Rieme

Tuinbouwschool Melle en VLM slaan de handen in elkaar om bos aan te planten in het koppelingsgebied Rieme-Zuid.

De leerlingen van de Tuinbouwschool uitten de voorbije weken hun bezorgdheden over het klimaat. Naast actie voeren ‘tegen’ wensen zij ook iets opbouwends te doen: een bos planten. De directie en leerkrachten van de tuinbouwschool ondersteunen dit initiatief en passen dit met het project ‘Bossen voor brossers’ in hun MOS-werking in. 
Vanuit de VLM ondersteunden wij dit graag. Door samen de open ruimte te versterken, kunnen we een antwoord bieden op de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.

In overleg met het projectbureau Gentse Kanaalzone kwam de Tuinbouwschool bij de Vlaamse Landmaatschappij terecht. Zij realiseert koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone. Koppelingsgebieden zijn gebieden met een bufferende en verbindende waarde tussen de industrie- en woongebieden. Momenteel voert een aannemer het tweede deel van de werken in Rieme-Zuid uit: de noordelijke oever van de Avrijevaart werd afgeschuind, afsluitingen geplaatst, fiets- en wandelpaden aangelegd. De werken zitten in een eindfase met de afwerking van de fietspaden en de aanplant van 45.000 stuks bosgoed.

Voor deze laatste actie kwamen de scholieren van Melle op vrijdag 8 februari mee de handen uit de mouwen steken. Gewapend met spade en een paar goede handschoenen plantten bijna 400 leerlingen en leerkrachten 10.000 stuks hazelaar, Gelderse roos, veldesdoorn, boswilg, sleedoorn, gewone lijsterbes, hondsroos, vlier, wilde liguster, rode kornoelje, haagbeuk en zomereik.

Het is echter niet de eerste keer dat leerlingen van Tuinbouwschool Melle zich inzetten voor een groenere omgeving en een beter leefmilieu. In het verleden plantten ze mee aan het klimaatbos van de Ugent en zorgden ze voor de vergroening van heel wat speelplaatsen. Ze hebben reeds 18 jaar ervaring met natuurbeheer in hun eigen natuurgebiedje op school, een tuinbouwperceel dat werd omgevormd tot bloemrijke hooilandjes met kleine landschapselementen. Heel wat proefopstellingen tijdens de vakken milieu en biotoopstudie toonden aan dat bomen en bosjes wel degelijk een positief effect hebben op de omgeving en het klimaat.

Met deze actie zullen de leerlingen van Tuinbouwschool Melle de realisatie van een klimaatbos van ca 1ha aan hun palmares kunnen toevoegen.

Contacteer ons
Leen Van Nieuwerburgh projectcoördinator koppelingsgebieden Gentse Kanaalzone, VLM
Brigitte De Baere Directeur, Tuinbouwschool Melle
David Vander Haeghen Leraar Toegepaste ecologie, Tuinbouwschool Melle
Leen Van Nieuwerburgh projectcoördinator koppelingsgebieden Gentse Kanaalzone, VLM
Brigitte De Baere Directeur, Tuinbouwschool Melle
David Vander Haeghen Leraar Toegepaste ecologie, Tuinbouwschool Melle
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL