Kantoorgebouw van VLM in Brussel verkocht

Kantoorgebouw van VLM in Brussel verkocht

nieuwe maatschappelijke zetel vanaf 6 juni 2018

Met de verkoop van haar kantoorgebouw gelegen aan de Gulden Vlieslaan in Brussel sluit de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht in 1988, een mooie periode af in haar al rijk gevulde geschiedenis. De voorloper van de Vlaamse Landmaatschappij, de Nationale Landmaatschappij, die werd opgericht in 1980, was al gehuisvest in het kantoorgebouw aan de Gulden Vlieslaan.

Het verkoopdossier werd begeleid door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.

Het kantoorgebouw werd verkocht aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, die al enkele verdiepingen aan de achterzijde van het kantoor gebruikt.

Door de focus op kerntaken, de dalende trend van het personeelsbestand, de omschakeling naar anders werken (Plaatsonafhankelijk Werken) en noodzakelijke renovatiewerken aan het kantoorgebouw in Brussel lag de verhuis naar een modern kantoorgebouw voor de hand.

De Vlaamse Landmaatschappij verhuist op 6 juni 2018 naar het gerenoveerde Hendrik Consciencegebouw van de Vlaamse overheid, aan het Noordkwartier in Brussel.

De VLM neemt haar intrek in toren A, verdiepingen 5, 6 en 7.

De nieuwe maatschappelijke zetel van de NV Vlaamse Landmaatschappij en het nieuwe adres wordt: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL