Kavelruil over de grenzen heen

VLM en provincie Zeeland (NL) ondertekenen convenant tijdens Euregio Scheldemondraad over grondzaken en kavelruil

Tijdens de Scheldemondraad op donderdag 14 november 2018 ondertekenden de provincie Zeeland en de VLM een convenant voor samenwerking over de grens wat betreft grondzaken en kavelruil. 

Euregio Scheldemond zet in op grensoverschrijdend ondernemerschap

Ook in de eengemaakte Europese markt ondervinden bedrijven belemmeringen bij het grensoverschrijdend samenwerken. Dat blijkt uit het onderzoek “Grenzeloos ondernemen", dat in opdracht van Euregio Scheldemond werd uitgevoerd. Ondernemers geven aan dat er behoefte is aan inzichten in bijvoorbeeld regelgeving en subsidies, maar ook aan een duidelijke schets van de markt. Wat bovendien steeds terugkomt in het onderzoek, is het gebrek aan een (in)formeel netwerk van ondersteuning, relaties en expertise rond grensoverschrijdend ondernemen. De Scheldemondraad besliste op 14 november in Knokke-Heist om aan de slag te gaan met de bevindingen en adviezen uit “Grenzeloos ondernemen", en zodoende de ondernemers te ondersteunen die grensoverschrijdend willen samenwerken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met het opzetten van informele netwerken zodat ondernemers elkaar over en weer van de grens ontmoeten, of door actieve ondersteuning bij administratieve, juridische en fiscale aspecten van het zakendoen over de grens.

Kavelruil over de grens

Tijdens de Scheldemondraad ondertekenden de provincie Zeeland en de Vlaamse Landmaatschappij een convenant voor samenwerking over de grens wat betreft grondzaken en kavelruil. Het convenant heeft tot doel de functionele grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van grondzaken te bevorderen. De partijen streven ernaar om zo veel mogelijk de (toekomstige) grondbehoefte in het grensgebied in beeld te brengen. Grondbezit houdt zich namelijk niet aan grenzen of nationaliteiten. Zo wil men binnen Euregio Scheldemond afstemmen over grondverwerving voor (grensoverschrijdende) projecten. Hierin vormt vrijwilligheid en een marktconforme prijs het uitgangspunt. 

Vlaams-Nederlandse top

De Scheldemondraad stond ook stil bij de resultaten van de Vlaams-Nederlandse top van 5 november jl. in Middelburg. Verschillende, door Euregio Scheldemond aangebrachte, onderwerpen kregen een plek op de topontmoeting tussen de minister-presidenten Rutte en Bourgeois. Zo was er de ondertekening van de intentieverklaring tussen de UGent en Campus Zeeland over samenwerking rondom maritiem onderzoek. Deze intentieverklaring moet de eerste stap zijn richting een samenwerkingsplatform tussen alle Vlaamse en Nederlandse kenniscentra en overheden rond de stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering.

Smart Delta Resources

De provincie Oost-Vlaanderen trad op 5 november officieel toe tot het platform Smart Delta Resources, een samenwerkingsinitiatief van elf grote industriële bedrijven in Zuidwest-Nederland en Oost-Vlaanderen. Het platform ondersteunt de onderlinge uitwisseling van reststoffen tussen de bedrijven en draagt bij aan de besparing van energie en grondstoffen en aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Wettelijke knelpunten

Minister-president Bourgeois en staatssecretaris Knops hebben afgesproken om in te zetten op de optimalisering van de randvoorwaarden voor grensoverschrijdende samenwerking. Beide bewindslieden hebben afgesproken om te onderzoeken of er voldoende juridische instrumenten bestaan om wettelijke grensbelemmeringen te overbruggen. Euregio Scheldemond zal in dit verband helpen om concrete wettelijke knelpunten te inventariseren en door te geven aan de bevoegde nationale en Europese instanties.

Het volledige persbericht.

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Jan Vervboven

Projectleider, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact