Kinderen fietsen veiliger tussen Leisele en Izenberge

In Alveringem heeft de Vlaamse overheid via het ruilverkavelingsproject Sint-Rijkers fietspaden aangelegd ​ tussen de deelgemeenten Izenberge en Leisele. ​ De Izenbergestraat is nu uitgerust met fietspaden aan de beide zijden van de weg. ​ Kinderen van de basisschool De Libel van Leisele fietsten vandaag het nieuwe traject in samen met het gemeentebestuur van Alveringem, medewerkers van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij en leden van het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers.

De nieuwe vrijliggende fietspaden hebben een totale lengte van 1,6 km. ​ Ze maken meer en veiliger fietsverkeer mogelijk. Vooral voor kinderen en ouders in Izenberge is dat een opsteker. De oudere kinderen van de basisschool fietsen immers dagelijks naar de hoofdschool in Leisele. Ze kunnen nu in de beide richtingen een vrijliggend, comfortabel fietspad gebruiken. De nieuwe verbinding is ook opgenomen in het fietsnetwerk Westhoek van Westtoer.

De bushaltes langs de fietspaden zitten in een nieuw jasje. Het is nu voor de reizigers veiliger en comfortabeler om op- en af te stappen. ​ ​

De fietspaden zijn aangelegd door het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers, samen met de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Alveringem. De Vlaamse overheid betaalde 1,1 miljoen euro. Het provincie- en het gemeentebestuur investeerden elk ongeveer 140.000 euro in deze veilige fietsverbinding.

 

Burgemeester Gerard Liefooghe van Alveringem: "Het gemeentebestuur wil alle dorpen verbinden met vrijliggende fietspaden. Dat maakt veilig fietsen mogelijk, zowel voor de schoolgaande jeugd, de functionele fietsers als de toeristen. De pittoreske landelijke wegen zijn niet aan te raden voor fietsers omdat ook het lokaal landbouwverkeer er gebruik van maakt. Nieuwe fietspaden van dorp tot dorp zijn daar een mooi en veilig alternatief voor. De provinciale diensten tekenen nu de fietspaden tussen Leisele en Beveren uit, een bijkomende schakel in het Alveringems fietspadennetwerk.

Nieuwe en verbeterde fietspaden in Alveringem, Veurne en Lo-Reninge

Eerder werden via de ruilverkaveling Sint-Rijkers al ​ fietspaden aangelegd:

  • In Alveringem: langs de Izenbergestraat (tussen de nieuwe Herberg en Izenberge) en langs de Beauvoordestraat.
  • In Veurne: langs de Izenbergestraat en de Gouden Hoofdstraat.

Recent is via de ruilverkaveling het Zavelpad in Pollinkhove (Lo-Reninge) heringericht. Het Zavelpad is de trage weg tussen de Clamarastraat en Lobrug. Het liep dwars door twee boerderijen en kreeg nu een nieuw, breder tracé, verder van de boerderijen.

In de dorpskernen van Leisele, Izenberge en Beauvoorde is er gemengd verkeer. Om dat bij het binnenrijden van de dorpen duidelijk te maken voor alle weggebruikers, is er gezorgd voor een poorteffect. ​
In de dorpskernen van Leisele, Izenberge en Beauvoorde is er gemengd verkeer. Om dat bij het binnenrijden van de dorpen duidelijk te maken voor alle weggebruikers, is er gezorgd voor een poorteffect. ​
"Om meer mensen te overtuigen om de auto te laten staan en, zeker voor kortere afstanden, de fiets te nemen, zijn veilige fietspaden in goede staat het absolute minimum", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. "Ook wanneer we onze kinderen met de fiets naar school sturen, willen we dat dat in veilige omstandigheden gebeurt. Dankzij het ruilverkavelingsproject Sint-Rijkers komen we tussen Leisele en Izenberge aan die vraag tegemoet. En niet alleen de fiets wint, dankzij gerichte investeringen wordt ook de natuur hier beter van."

Het ruilverkavelingsproject Sint-Rijkers bestrijkt ongeveer 1880 ha op het grondgebied van Alveringem, Veurne en Lo-Reninge. De ruilverkaveling herverkavelt landbouwgronden en voert hiervoor terreinwerken uit. Tegelijk wordt geïnvesteerd in landschap, natuur, archeologie, recreatie en verkeersveiligheid. Meer info op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Sint-Rijkers.aspx


 

Evelyne Goemaere

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact