Kroningskapel weer klaar voor de toekomst

Werken aan Kroningskapel en Mariapark afgerond - Poort Averbode volledig gerealiseerd

Op dinsdag 27 augustus werd in Averbode met een avondgebed de gerestaureerde Kroningskapel ingehuldigd als sluitstuk van de infrastructuurwerken rond de Abdij van Averbode. Ook het Mariapark is volledig vernieuwd en klaar voor de toekomst.

Sinds 2014 werd er gewerkt aan de hele site rondom de Abdij van Averbode. De omgeving werd flink aangepakt om uit te groeien tot een moderne onthaalzone. Elke bezoeker kan er zijn tocht door het omliggende gebied de Merode in alle comfort aanvatten, een leuke namiddag doorbrengen in de omgeving van de imposante Norbertijnenabdij of het volledig tot bloei gekomen natuurgebied Averbode Bos en Heide bezoeken.

Voor de bezoeker werd de onthaalinfrastructuur grondig aangepakt. Banken en rustplekken werden geïnstalleerd, parkings werden aangepakt, bewegwijzering verbeterd en de verkeersdoorstroming geoptimaliseerd. De grotere werken zoals het autovrij maken van de Lekdreef en de aanleg van een moderne parking aan het Uitgeverijplein zijn al een tijd achter de rug en worden reeds ten volle gebruikt. Er bleven echter nog enkele witte vlekken over en deze zijn nu ook ingekleurd.

Het Mariapark werd volledig opgeknapt. Het religieuze wandelpark kreeg een nieuwe ingang langs de eerder vernoemde parking en het patroon van de paadjes werd herschikt. Aan de verschillende ‘staties’, waar de Maria-devotie centraal staat, werden nieuwe banken geplaatst en de verschillende perken werden terug ingeplant met streekeigen plantmateriaal. Het park is opnieuw een plek om tot rust te komen, zowel voor bezoekers die er een religieuze betekenis aan geven, als voor bezoekers die genieten van de rust die het oude park uitstraalt.

De Kroningskapel trok in het begin van de 20e eeuw nog duizenden bezoekers, maar was de laatste decennia verborgen geraakt voor wie zijn weg niet kende door de dennenbossen. In een eerste fase werd er daarom een grote zichtas vanaf de abdij naar de kapel gerealiseerd en werd een grote trappenpartij ter vervanging van de zandhelling gebouwd. De kapel zelf was echter ook aan een grondige opknapbeurt toe en heeft deze nu gekregen. De muren werden opnieuw opgevoegd en het dak en het smeedijzeren hekwerk werden hersteld. De kapel is klaar om de vele nieuwe bezoekers te ontvangen die er kunnen genieten van het uitzicht op het lagergelegen Hoeneven of er een kaarsje kunnen branden.

Op 27 augustus zegende abt Marc Fierens de Kroningskapel in, in gezelschap van verschillende partners uit het project de Merode en de aannemers die de werven tot een goed einde brachten.

De werken aan het Mariapark en de Kroningskapel hebben in totaal € 348.500 euro gekost en werden door de Abdij van Averbode en Vlaanderen betaald. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) begeleidde de werken.

Abt Marc Fierens:

"We zijn als abdijgemeenschap blij dat nu het hele plaatje klopt rondom onze abdij. De bezoekers vinden vlot hun weg naar de verschillende plekken, zowel in als rond de hoofdgebouwen van de abdij. Door de bezoekers verschillende mogelijkheden aan te bieden om tot rust te komen buiten de abdijmuren, hebben we ook binnen de  muren voldoende ruimte voor bezinning en gebed voor onze kloostergemeenschap."

Juul Adriaens, communicatieverantwoordelijke Vlaamse Landmaatschappij:

"Deze laatste werken betekenen voor ons toch het einde van een tijdperk. We hebben in Averbode meer dan een decennium intensief samengewerkt aan zowel natuur, cultuur als recreatie. De Abdij van Averbode is daarbij steeds een constructieve partner geweest, zowel voor het natuurinrichtingsproject Averbode Bos & Heide, als voor deze landinrichting 'Poort Averbode'. Samen hebben we de site rond de abdij gemoderniseerd en klaar gemaakt voor een bloeiende toekomst. Het resultaat mag al gezien worden, daar getuigen de vele duizenden bezoekers van."

Juul Adriaens

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse landmaatschappij

Raf Nilis

Projectverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact