Kunstenaar Andy Verschoote uit Zedelgem mag 10 silhouetten plaatsen in Vloethemveld

Winnaar prijsvraag silhouetten in Vloethemveld bekend

In het najaar van 2019 lanceerden de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Natuur en Bos (ANB) en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke een oproep naar kunstenaars om een 10-tal silhouetten te ontwerpen die geplaatst zullen worden aan de onthaalzone in Vloethemveld. Het winnende ontwerp is van de hand van Zedelgemnaar Andy Verschoote.

Een plaatselijke jury, gesteund door de mening van een aantal jongeren uit België, Nederland en Frankrijk, koos uit de 9 ontvangen voorstellen het ontwerp dat best aansluit bij de opdracht.

Kunstenaar Andy Verschoote uit Zedelgem kon de jury het meest overtuigen en krijgt de kans om zijn ontwerp te realiseren. Het ontwerp van Andy spreekt aan omdat de silhouetten het individu weerspiegelen en de verscheidenheid van mensen (militairen, krijgsgevangenen, bezoekers, …) uit verschillende landen weergeeft. De silhouetten worden uit Cortenstaal gemaakt, een materiaal dat verwijst naar het staal dat gebruikt werd voor de ondersteuning van gebouwen en de spoorlijnen in Vloethemveld. Andy Verschoote krijgt nu de tijd om zijn silhouetten te maken zodat de plaatsing ervan kan gebeuren. De kosten voor de realisatie, ongeveer 9.000 euro, zullen worden gedragen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Zedelgem. 60% wordt gefinancierd via het Creative Europe project Atlantikwall, 40% wordt betaald door de gemeente Zedelgem. De VLM is aanbestedende overheid.

Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn bewoners.

De silhouetten worden geplaatst in het kader van het Creative Europe project Atlantikwall als herinnering aan de duizenden militairen en krijgsgevangenen die er verbleven. Met het project willen we aandacht geven aan een moeilijk, duister en gevoelig verleden. Het erkent het leed van mensen in oorlogen en drukt tevens de hoop op vrede uit.

Wie de silhouetten graag wil ‘ontmoeten’, kan op bunkerdag in juni deelnemen aan een geleide wandeling in het vloethemveld waarop ze voor eerst te zien zullen zijn. Inschrijvingen lopen via de gemeente Zedelgem.

 

Samenwerken aan natuur en erfgoed in het Vloethemveld – een gezamenlijke droom

Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden Natuur en Bos, de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van zo'n 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. Hiermee worden niet allen de bezoekers warm onthaald door te investeren in een nieuw onthaalplein, een onthaalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en wordt het Vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen,  graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop van laten genieten.

 

Els Seghers

adjunct-woordvoerder, VLM

Liesbeth Gellinck

Projectleider, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met