Skip to Content
Kunstenaar Jason Slabbynck mag reuzegrote Steenman plaatsen in Vloethemveld

Kunstenaar Jason Slabbynck mag reuzegrote Steenman plaatsen in Vloethemveld

Winnaar prijsvraag landmark in Vloethemveld bekend

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Natuur en Bos (ANB) en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke lanceerden een oproep naar kunstenaars om een land mark te ontwerpen voor de westelijke onthaalzone in Vloethemveld. Het winnende ontwerp is van de hand van Jason Slabbynck uit Brugge.

De westelijke onthaalzone in Vloethemveld krijgt de volgende jaren een nieuw elan door het aanplanten van bos, de aanleg van vennen, nieuwe recreatieve paden voor mountainbikers en een belevingspad voor gezinnen. De gemeente Jabbeke zal de nieuwe onthaalpoort voorzien van een parkeerzone met picknickruimte.

Kunstenaars uit binnen- en buitenland werden opgeroepen om voor dit nieuwe natuurgebied vol recreatieve mogelijkheden een landmark te ontwerpen. De oproep lokte heel wat geïnteresseerde kunstenaars. De partners willen hen uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet en creativiteit.

Kunstenaar Jason Slabbynck van Studio MXMXM uit Brugge kon de jury het meest overtuigen en krijgt de kans om zijn ontwerp te realiseren.

Zijn reuzegrote ‘Steenman’ nodigt de bezoekers uit om een kijkje te komen nemen in het nieuwe bos. De ‘Steenman’ bestaat uit 7 betonnen cirkels die een verdere speelse verkenning mogelijk maken. Het is pas bij aankomst op het onthaalpunt dat de bezoeker ontdekt dat de toren een betonnen koker is. Met een toegang waarvan de hoogte vooral kinderen uitnodigt. De binnenwand leidt de aandacht naar boven, naar een open oculus waar de hemel als een onbereikbaar lichtpunt lonkt, waarvan wolken continu de achtergrond wijzigen. De zijwand is geperforeerd door spiegelende metalen buizen. Binnenvallend licht speelt met lichtpunten op de binnenwand, die zich verplaatsen met de stand van de zon. Kinderen gluren naar buiten, naar het landschap. Of roepen hun ouders door de spreekbuis. Ouders antwoorden, spieden naar binnen.

Buiten, in een kring rond de toren, bouwen kinderen telkens opnieuw hun eigen steenmannetje. Steeds andere vormen, andere hoogten, andere schaduwen. Op deze manier speelt de Steenman al zijn troeven uit. Een landmark voor de naderende bezoeker. Een speeltoren voor kinderen die van binnenin met de buitenwereld communiceren. Een uitnodiging om zelf aan de slag te gaan door een steenmannetje te bouwen. Ten slotte, een grijze landwijzer die de bewogen geschiedenis van deze bijzondere plek een plaats geeft in het geheel.

Jason Slabbynck krijgt nu de tijd om zijn ontwerp uit te werken zodat de plaatsing ervan kan gebeuren in 2022, na de uitvoering van de werken door de VLM voor het nieuwe bos, het mountainbikeparcours en het ven. De kosten voor de realisatie, 19.360 euro, zullen worden gedragen door de VLM en de gemeente Jabbeke. De VLM is aanbestedende overheid en financiert 70% met middelen landinrichting, de gemeente Jabbeke betaalt de overige 30%.

Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn bewoners.

 

Samenwerken aan natuur en erfgoed in het Vloethemveld – een gezamenlijke droom

Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden Natuur en Bos, de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van zo'n 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. Hiermee worden niet allen de bezoekers warm onthaald door te investeren in een nieuw onthaalplein, een onthaalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en wordt het Vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen,  graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop van laten genieten.

Contacteer ons
Liesbeth Gellinck Projectleider
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL