Kwadebeek (z)onder stort

Om de wateroverlast in de dorpskernen een halt toe te roepen, nam de gemeente Sint-Genesius-Rode eind 2023 samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Departement Omgeving, en OVAM enkele maatregelen voor de Kwadebeekvallei. Dankzij het Vlaams Adaptatieplan (VAP) kan Vlaanderen rekenen op financiële steun om de Kwadebeek grondig aan te pakken en daarmee in te zetten op de gevolgen van een veranderend klimaat.

In december 2023 startten de werken met het vrijmaken van de werfzone en het installeren van een bemalingssysteem. Een tijdelijke werfweg diende om de graafwerken vlot uit te voeren zonder de bodem te verstoren. Er werd 6500m³ stortmateriaal afgegraven en afgevoerd naar een saneringsbedrijf.

Na het afvoeren van het stort is de Kwadebeek over een afstand van 200 meter uit de betonnen buis gehaald. Aan beide zijden van de beek werd een strook van twee meter vrijgemaakt van stortmateriaal. Gestimuleerd door acht meanders, kronkelt de Kwadebeek nu opnieuw door de vallei. De oevers van de beek werden op een natuurlijke manier verstevigd. Perkoenpalen en ruwe steen houden bij zware regenbuien de oevers stabiel.

Verdere stabilisatie van de oevers gebeurde door het aanplanten van els en inzaaien met grassen. De vallei mag nu spontaan terug groeien tot een valleibos.

Alle werken zijn voltooid. Op zaterdag 27 april 2024 organiseerde de gemeente een infomoment over het herstelde deel van Kwadebeekvallei. Op het programma stond een korte toelichting over het project in de Kwadeplashoeve en een terreinbezoek.

De uitgave voor deze werken werd grotendeels gefinancierd met subsidies van Vlaanderen, Omgeving - Natte Natuur en de VLM - Vlaams Klimaatadaptieplan (VAP).

Renaud Bocquet

Projectmanager Vlaamse Rand, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met