Laat het bos maar groeien!

Fans van de groenpool planten boompjes in de Vinderhoutse bossen. Dit plantseizoen komt er 35 ha bos bij.

Deze winter groeien de Vinderhoutse bossen ruim 35 ha. Via landinrichting komt er, gespreid over vele jaren, in totaal 156 ha extra bos bij in deze Gentse groenpool. Het publiek ontdekte tijdens de lockdown massaal de Vinderhoutse bossen en de toekomst wordt nog mooier voor iedereen die van deze groenpool wil genieten.

 

Iedereen moet dicht bij huis van een stukje openbaar groen kunnen genieten

De coronacrisis wees ons meer dan ooit op het belang van kwalitatieve groengebieden in de buurt. Via het landinrichtingsproject Groenpool Vinderhoutse bossen werken verschillende partners op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau intensief samen aan de realisatie van deze groenpool. Het plan voorziet in 155 ha nieuw bos en waardevolle natuurzones, speelbossen en fiets- en wandelpaden. Op die manier komt er een groot en gevarieerd bos waar iedereen van kan genieten.

De Vlaamse overheid wil tijdens deze regeerperiode 4000 ha extra bos realiseren. Ten laatste tegen 2030 moet er 10.000 ha bijkomend bos geplant zijn. De Vlaamse Regering zal ook investeren in extra natuur met hoge kwaliteit, overal en dicht bij iedereen.

Bomen en bosgoed staan klaar om geplant te worden
Bomen en bosgoed staan klaar om geplant te worden

Het bos breidt uit

De oude boskern van de Vinderhoutse bossen is ongeveer 55 ha groot. In de periode van 2012-2019 kwam er ongeveer 40 ha bos en natuur bij in deze groenpool. Voor de periode 2020-2022 mogen we op een uitbreiding van ruim 44 ha bijkomend bos rekenen, 9 ha werd vorige winter aangeplant, dit plantseizoen komt er nog 35 ha bij.
De bosuitbreiding gebeurt met veel aandacht voor het bestaande landschap van natte graslanden met veel grachten, poelen en knotbomen. Binnen die structuur wordt een lappendeken van jonge boompjes aangeplant, het gaat vooral om zomereik, zwarte els, wilde kers, hazelaar, esdoorn, haagbeuk en meidoorn. ​
De plantwerken worden uitgevoerd door de sociale werkplaats Pro Natura.

Momenteel is er al meer dan 100 ha aangekocht in de groenpool voor de realisatie van bos, natuur en recreatieve maatregelen. Via het systeem van lokale grondenbank kon de VLM al met verschillende actieve landbouwers een ruil uitwerken zodat zij nieuwe percelen krijgen buiten het projectgebied.

Alle projectpartners werken samen om de groenpool verder vorm te geven: de VLM zorgt voor de inrichting van de verworven gronden in nauw overleg met Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, dat later ook zal instaan voor het beheer van de gronden. Daarbij worden nu al lokale landbouwers ingeschakeld voor het maaibeheer van boszomen, paden en graslanden. De Stad Gent focust zich op de inrichting van het portaal De Campagne (20 ha), Natuurpunt staat in voor het beheer van de bestaande oude boskern die zij aankochten (34 ha). In het gebied is er ook nog bos in eigendom van private personen. Deze bossen zijn niet toegankelijk voor het grote publiek, maar dragen wel bij aan de uitbouw van de groenpool en de habitat voor dieren en planten. Het landschapspark Groene Velden (21,65 ha) in Mariakerke, ook een realisatie via het instrument landinrichting, vormt een mooie aanvulling op het gevarieerde landschap in de groenpool.

"Als enige stad of gemeente in heel Vlaanderen plantte Gent de afgelopen twee plantseizoenen meer dan 5 hectare extra bos aan. Goed voor een zilveren boslabel tijdens het tweede boscongres. Toen al werd hun ambitie voor meer groen duidelijk. Ik ben blij om vast te stellen dat ze vandaag verder gaan in de ingeslagen weg. Steden als Gent zijn een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. Hopelijk kan de uitbreiding van de Vinderhoutse bossen andere lokale besturen overtuigen om ook in hun stad of gemeente te zorgen voor meer groen", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

3 generaties enthousiaste bomenplanters
3 generaties enthousiaste bomenplanters

Wat staat er op de planning?

Dit jaar startten de werken aan het portaal Leeuwenhof. Het portaal wordt uitgerust met picknickplekken, speelzones en nieuwe fiets- en wandelpaden. In 2022 zullen deze werken afgerond zijn.
In de zomer van 2022 start Stad Gent met de inrichting van het domein De Campagne in Drongen als tweede portaal voor de groenpool. Later volgt ook nog de kinderboerderij met een uitbreiding en een volledige heraanleg.

De nieuwe toegangspoort zal de aantrekkingskracht van de Vinderhoutse bossen, nu al één van de favoriete wandelplekken van Gentenaars, nog vergroten. De boomgaard, de picknickplek, de speelzone en grotere parkeerruimte voor fietsen zijn echte troeven. We denken aan iedereen: meer zitgelegenheid en de heraanleg van fiets- en wandelpaden moet ook minder mobiele personen toelaten te komen genieten.” Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen Stad Gent

De inrichting van de recreatieve paden is in voorbereiding. Deze werken zullen starten in het najaar van 2023. Tot dan blijven de 5 wandelroutes die in het voorjaar van 2020 vervroegd werden opengesteld, beschikbaar.

En intussen blijven we elke winter verder bos aanplanten op die gronden die verworven worden en vrij zijn van gebruik. Dit plantseizoen (winter ’21-’22) concreet 35 ha en nog eens 6,7 ha volgende winter.

Stand van zaken inrichtingswerken november 2021
Stand van zaken inrichtingswerken november 2021

De groenpool in een notendop

In 2012 keurde de bevoegde minister het inrichtingsplan voor de Groenpool Vinderhoutse bossen goed. Het is naast het Parkbos en het Oud vliegveld Oostakker-Lochristi één van de groenpolen die de Vlaamse overheid samen met de lokale partners (provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeente Lievegem, Natuurpunt) aan de rand van de stad Gent vorm wil geven.

De Groenpool Vinderhoutse bossen ligt ten westen van Gent, grotendeels op het grondgebied van Gent (Drongen en Mariakerke) en een stukje op het grondgebied van Lievegem (Vinderhoute). De groenpool zal voor 156 ha nieuw bos zorgen rond de bestaande waardevolle boskern. Verder komt er 18 ha waardevolle natuur en landschap bij. Om het gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk te maken, komen er de volgende jaren heel wat paden en onthaalvoorzieningen bij. Het landgoed Leeuwenhof, het domein Claeys-Boúúaert en het landgoed De Campagne zullen uitgroeien tot drie portalen van waaruit bezoekers de groenpool kunnen verkennen.

Voor de realisatie van de volledige Groenpool Vinderhoutse bossen is 13,5 miljoen euro voorzien waarvan 12 miljoen van de Vlaamse overheid. De provincie Oost-Vlaanderen draagt 400.000 euro bij voor de uitbreiding van de Groene Velden met een extensief speelbos en voorzieningen voor volkstuinieren. De Stad Gent financiert 1 miljoen euro voor de uitbouw van de groenpool nabij het landgoed en de kinderboerderij De Campagne en voor hun aandeel in de wegenstructuur. De gemeente Lievegem voorziet 30.000 euro voor aanpassingen van de wegeninfrastructuur op haar grondgebied.

Planten in kloempen geeft meer variatie bij de ontwikkeling van het bos, meer uitleg in het filmpje
Planten in kloempen geeft meer variatie bij de ontwikkeling van het bos, meer uitleg in het filmpje

Op de hoogte blijven?

De Vlaamse Landmaatschappij, Natuur en Bos, de provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, de gemeente Lievegem en Natuurpunt werken volop samen verder aan de uitbouw van de groenpool.
Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar [email protected].
Een link naar de routes en de laatste stand van zaken over de uitvoering van het project vind je op www.vlm.be/vinderhoutsebossen

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact