Lancering Facebookpagina Green4Grey

Lancering Facebookpagina Green4Grey

De steden zorgen voor steeds meer druk op de open ruimte met gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen, dieren en planten; gebrek aan groene rustzones en ontmoetingsplaatsen, verlies aan natuurlijke habitats, wateroverlast, …. Met het Europees project Green4Grey wil de Vlaamse Landmaatschappij daar iets aan doen. Zowel in De Wijers (Midden-Limburg) als in de Vlaamse Rand rond Brussel zorgen we samen met de betrokken partners voor meer groene en blauwe landschapselementen.

We realiseren met Green4Grey veel mooie initiatieven: van groene oases rond bedrijvenparken, tot volkstuintjes voor buurtbewoners, tot een betere habitat voor boomkikkers.

Vorig jaar werd de website ‘www.green4grey.be’ in het leven geroepen. Maar omdat de sociale media soms meer mensen uit de regio bereiken, lanceren we vandaag de Facebookpagina van dat project!

Zin om een kijkje te nemen? Like onze pagina, als jij in de toekomst als eerste wilt ontdekken hoe Green4Grey zorgt voor een betere levenskwaliteit in deze regio’s.

Voor meer inhoudelijke informatie:

Wim Andries, projectcoördinator VLM Regio Oost

GSM 0498 92 81 38
wim.andries@vlm.be

 

Voor meer persinformatie:

Annick Serdons, communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost

Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

GSM 0494 56 49 94

annick.serdons@vlm.be

 

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL