Lancering inspiratieboek 'DENK DOE DORP' op 13 mei

De Landelijke Gilden en de Vlaamse Landmaatschappij lanceren het inspiratieboek 'Denk Doe Dorp', in samenwerking met het Innovatiesteunpunt. Het boek roept lokale beleidsmakers op om aan de slag te gaan met een dorpenbeleid. Daarom organiseren ze op 13 mei een inspiratiedag in Mechelen met boeiende sprekers, leuke workshops en interessante cases. Om 15 uur wordt het boek officieel voorgesteld in aanwezigheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en de voorzitter van de Landelijke Gilden.

Vlaanderen is ongeveer 1.200 dorpen rijk. Elk dorp is uniek en heeft nood aan een beleid op maat. Wat goed is voor het ene dorp, is niet noodzakelijk goed voor het andere dorp, ook niet in eenzelfde gemeente. Daarom is het belangrijk om lokale besturen, zeker die op het platteland, te ondersteunen om verder werk te maken van dorpenbeleid.

Het inspiratieboek ‘Denk Doe Dorp’ werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het boek wil lokale besturen en dorpsbewoners helpen om een dorpenbeleid in hun gemeente op te nemen en/of verder uit te bouwen. Het bevat enerzijds een begrijpbare theoretische kadering en anderzijds een heleboel concrete praktijken. Ervaringsdeskundigen gaan met elkaar in gesprek  en onderzoekers delen hun inzichten.

In dit kader organiseert het Innovatiesteunpunt op 13 mei een Inspiratiedag 'Denk Doe Dorp' met boeiende sprekers, leuke workshops en interessante cases. Een ideaal netwerkmoment voor zij die bezig zijn met dorpenbeleid. Om 15 uur wordt het boek officieel voorgesteld.

Praktische informatie

 • Inspiratiedag
  • Wanneer? Maandag 13 mei, 12u-17u
   • Programma:    
    12u00-13u00: Ontvangst met netwerklunch
    13u00-13u30: Introductie: een dorpenbeleid vanuit drie dimensies
    13u30-15u00: 3 sessies: mens, ruimte en voorzieningen.
    15u00-16u00: Officiële boekvoorstelling door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
    16u00-17u00: Netwerkreceptie
 • Lancering inspiratieboek ‘Denk Doe Dorp’
  • Wanneer? Maandag 13 mei, 15u
 • Locatie: Lamot Mechelen, Van Beethovenstraat 8-10, B – 2800 Mechelen

 

“We zijn ervan overtuigd dat bij lokale besturen heel veel interesse is om een dorpenbeleid te voeren maar dat een klein duwtje kan helpen om dit ook daadwerkelijk op te nemen.”

Sonja De Becker, voorzitter Landelijke Gilden

 

“Dit boek breekt een lans om de eigenheid van de Vlaamse dorpen als focus te nemen voor een krachtdadige beleidspraktijk.”

Toon Denys, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij

 

Meer info:
Marieke De Boe, Innovatieconsulent Plattelandsontwikkeling, Innovatiesteunpunt,
0485 62 96 50

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact