Skip to Content
Landbouwer Robert en bedrijfsplanner Davy werken samen aan natuurherstel in de Vallei van de Zwarte Beek

Landbouwer Robert en bedrijfsplanner Davy werken samen aan natuurherstel in de Vallei van de Zwarte Beek

Landbouwer Robert Guedens en bedrijfsplanner Davy Noelmans zijn partners in crime als het gaat over natuurherstel in de Vallei van de Zwarte Beek. Natuurpunt maakte een filmpje over deze twee gedreven mensen.

​Met behulp van de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij verhoogt Robert de overlevingskansen van weidevogels. Davy begeleidt hem daar graag bij. Het filmpje kadert in het project ReConnect Farmers and Nature van Natuurpunt, een project met als doel de relatie tussen landbouw en natuur te verbeteren. 


https://www.youtube.com/watch?v=a7eirVUsYfQ​ ​

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL