Skip to Content
Landbouwers, burgers en bedrijven dragen opnieuw hun steentje bij aan de groene buffering in de Gentse Kanaalzone

Landbouwers, burgers en bedrijven dragen opnieuw hun steentje bij aan de groene buffering in de Gentse Kanaalzone

8,5 km extra bomenrijen dankzij Landschapsfonds

Bedrijven in de Genste haven storten geld in een Landschapsfonds. Dat geld wordt gebruikt voor de financiering van de aanplant en het onderhoud van bomen op private landbouwgronden. Deze bomen vormen een extra aanvulling op het vele groen dat door de overheid in de publieke zones van de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone wordt aangeplant. 

In 2010 werd in de Gentse Kanaalzone een Landschapsfonds opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Bedrijven uit de Gentse haven stortten hierin een bijdrage om op private gronden met een agrarische bestemming extra buffergroen aan te planten en te onderhouden. Dit resulteerde de voorbije jaren in meer dan 8,5 km extra bomenrijen, knotbomenrijen en houtkanten aangeplant door landbouwers en particuliere grondgebruikers. Deze aanplantingen vormen een aanvulling op het buffergroen dat door de Vlaamse overheid wordt aangelegd in de publieke zones van de koppelingsgebieden.

Een tweede fondsenwerving in 2018 zorgde opnieuw voor een mooi bedrag om dit project verder te kunnen uitbouwen. 

De voorbije jaren kwamen er aanplantingen in de koppelingsgebieden Doornzele, Rieme en Desteldonk. Begin 2019 werd het koppelingsgebied Kerkbrugge door de overheid ingericht en ook daar zijn landbouwers bereid gevonden om meer groen aan te brengen op hun perceelsranden.

Naast extra groen in de buffergebieden brengt het Landschapsfonds de bedrijven, landbouwers en omwonenden van de Gentse Kanaalzone dichter bij elkaar. Naast de overheid werken ook zij samen aan een groenere Kanaalzone waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.

Vandaag werken we in Doornzele verder aan deze vergroening. De tuinbouwschool van Melle, die begin 2019 al 1 ha bos kwam aanplanten in de Gentse Kanaalzone, stuurde ook nu een delegatie leerlingen om mee de handen uit de mouwen te steken en extra bomen te planten. De eerste resultaten van de buffering zijn intussen duidelijk zichtbaar op het terrein.

Wie in de toekomst in de koppelingsgebieden graag een knotbomenrij, hoogstambomenrij of een houtkant wil aanplanten en beheren in ruil voor een marktconforme vergoeding kan nog steeds contact opnemen met het secretariaat van het Landschapsfonds. Ook wie al in het project is gestapt en bijkomende aanplantingen wil uitvoeren, kan dit melden.

Contacteer ons
Kathleen Van Belle Aanspreekpunt VLM voor Landschapsfonds Gentse Kanaalzone, Vlaamse Landmaatschappij
Kathleen Van Belle Aanspreekpunt VLM voor Landschapsfonds Gentse Kanaalzone, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL