Skip to Content
Landbouwers leggen meer bloemenstroken aan in 2019

Landbouwers leggen meer bloemenstroken aan in 2019

De aanleg van bloemenstroken in agrarisch gebied, door landbouwers die een beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij, zit in de lift. De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt 191 hectare. Alleen al in 2019 kwamen er maar liefst 160 hectare bloemenstroken bij en dat is een pak meer dan voorbije jaren. Dat is goed nieuws voor de biodiversiteit want de bloemen trekken heel wat insecten aan zoals bijen, die bovendien zorgen voor een betere bestuiving van de landbouwgewassen. 

De maatregel zit de laatste jaren in het algemeen in stijgende lijn en is vooral bij Limburgse landbouwers populair. Alleen al dit jaar zijn er in Limburg 159 bloemenstroken bijgekomen. Vooral in de streek van de Vallei van de Zwarte Beek is de maatregel populair.

Dat is goed nieuws want de bloemen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze versterken de biodiversiteit doordat ze bijen en vlinders aantrekken en voorzien van extra voedsel. Daarnaast zijn de bloemenstroken ook gunstig voor de landbouw zelf. De bijen zorgen immers voor een betere bestuiving van de gewassen en heel wat insecten die op de bloemen afkomen zijn natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de bladluis.

Op de percelen waar de bloemen zijn ingezaaid mag niet worden bemest en mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De grond is dus niet geschikt voor economische opbrengsten. Via de beheerovereenkomsten krijgen landbouwers dan ook een vergoeding om deze maatregel in te passen in hun bedrijfsvoering. 

Een mogelijke verklaring voor het toenemende succes van de bloemenranden is dat de voorwaarden om zo’n overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij versoepeld zijn en dat er door de bedrijfsplanners van de VLM ook actiever op wordt ingezet. Zo moet de bloemenstrook vanaf 2019 niet meer aangrenzend zijn aan een houtkant, bos, heg, zandweg maar mag die op een afstand van maximum 200 meter liggen (zuidoost-zuidwest georiënteerd).

De aanleg en het onderhoud van bloemenstroken valt onder de beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer, waaronder ook de meer populaire maatregel 'aanleg en onderhoud van een gemengde grasstrook' valt (zie tabel 1).

Recent is de Vlaamse Landmaatschappij ingestapt in het Interreg project Beespoke, waar in verschillende demogebieden het effect van bloemenranden op de bestuiving en de biodiversiteit gemonitord zal worden.

Cijfers

Tabel 1: evolutie aantal hectare aangelegde bloemenstroken in Vlaanderen binnen de beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer
Tabel 1: evolutie aantal hectare aangelegde bloemenstroken in Vlaanderen binnen de beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer

 

Tabel 2: overzicht aantal landbouwers en aantal hectare bloemenstroken per provincie
Tabel 2: overzicht aantal landbouwers en aantal hectare bloemenstroken per provincie

 

Leen Van den Bergh Woordvoerder VLM

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL