Landbouwers passen wetenschappelijke inzichten toe bij bemesting in akkerbouw

Met de lente die om de hoek loert, maken landbouwers hun percelen klaar voor nieuw leven. Omdat bemesten met het oog op een goede waterkwaliteit uitdagingen met zich meebrengt, hebben we twee experten bevraagd.

Ward De Keersmaecker, een jonge akkerbouwer uit Wolvertem, bewerkt samen met zijn ouders een 90-tal hectare. Stany Moerman is onderzoeker bij PCA vzw en sectorverantwoordelijke voor de aardappelteelt bij B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem en Waterkwaliteit.

Stany vertelt over de voordelen en uitdagingen van gefractioneerde bemesting bij aardappelen. Ward gaat daar ook even op in en vertelt verder onder meer hoe hij de gebiedsgerichte maatregelen in gebiedstype 2 en 3 ervaart.

Bemesten, er komt heel wat bij kijken. Lees en leer bij:

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact