Skip to Content
Landbouwers vragen nitraatresidustalen bij labo's voortaan digitaal aan

Landbouwers vragen nitraatresidustalen bij labo's voortaan digitaal aan

Van 1 oktober tot 15 november heeft de nitraatresiducampagne van de Mestbank plaats. Die verloopt voor het eerst volledig digitaal. De landbouwers die een nitraatstaalname moeten aanvragen bij een labo, moeten dat voortaan doen via de online StaalName applicatie “SNapp”, een onderdeel van het Mestbankloket. SNapp werd al eerder succesvol gebruikt voor het aanvragen van nieuwe fosfaatklassen.

De labo’s verwerken alleen nog aanvragen die ze via SNapp krijgen. De aanvraagformulieren die vroeger werden gebruikt, worden dus niet meer aanvaard. Landbouwers die hun aanvraag door iemand anders willen laten doen, kunnen een volmacht geven voor SNapp via het Mestbankloket. De volmachten die al werden verleend om fosfaatstalen aan te vragen via SNapp, gelden ook voor de nitraatresiducampagne.

Waar vinden landbouwers de geselecteerde percelen?

Landbouwers  moeten  op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) nagaan welke percelen geselecteerd werden. Dat overzicht staat in de rubriek: staalnames > bodem > nitraatresidu > geselecteerde percelen.

De betrokken landbouwers kregen van de Mestbank een e-mail (of wie nog geen e-mailadres doorgaf een brief) om hen hier persoonlijk op te wijzen.

Als op het percelenoverzicht ‘verplichte stalen’ staat, gebeurt de nitraatresidubepaling in opdracht van en op kosten van de landbouwer. Dan moet de landbouwer voor die stalen een aanvraag indienen bij een erkend labo. Vanaf dit jaar gebeurt dit uitsluitend via SNapp. Het niet nemen van verplichte stalen leidt tot een boete en extra maatregelen.

Als op het percelenoverzicht ‘controlestalen’ staat, gaat het om een controlenitraatresidu in opdracht en op kosten van de Mestbank. De Mestbank duidt een erkend labo aan dat de staalname uitvoert. De landbouwer kan wel vrijwillig een tegenstaal laten uitvoeren op eigen kosten en door een erkend labo naar keuze. Ook zo’n tegenstaal vragen landbouwers vanaf 2019 aan via SNapp.

Vanaf deze campagne ‘bestellen’ landbouwers hun staalnames via SNapp

Landbouwers die een beroep moeten doen op een erkend labo voor verplichte stalen of een vrijwillig tegenstaal, duiden in SNapp het labo van hun keuze aan. De landbouwers moeten hun aanvraag nadien goed opvolgen via SNapp: enkele dagen na de aanvraag moeten ze zelf nakijken of hun aanvraag door het labo werd aanvaard.

Het labo bezorgt de analyseresultaten rechtstreeks aan de Mestbank. De landbouwer kan de resultaten raadplegen op het Mestbankloket.

Landbouwers duiden het best snel een labo aan. Anders lopen ze het risico dat het gekozen labo de staalname niet meer kan inplannen en de aanvraag moet weigeren.

Iets te melden aan de Mestbank? Gebruik het Nitraatmeldpunt.

De landbouwers kunnen voor al hun meldingen terecht op het Nitraatmeldpunt. Sommige meldingen moeten ten laatste op 30 september 2019 ingediend zijn.

Gedetailleerde informatie over welke situaties of omstandigheden landbouwers vooraf moeten melden, tegen wanneer ze die uiterlijk moeten doen en welke bewijsstukken ze eventueel bij hun melding moeten voegen, vinden ze in de toelichting bij de geselecteerde percelen op het Mestbankloket.

Het Nitraatmeldpunt is terug te vinden op www.vlm.be, in de rubriek Mestbank > Bodemstalen > Nitraatresidustalen > Nitraatresiducampagne 2019 > Nitraatmeldpunt.

Meer info

Meer informatie over de geselecteerde percelen, SNapp en het aanvragen van een volmacht, vindt u terug op www.vlm.be > Mestbank > Bodemstalen > Nitraatresidustalen > Nitraatresiducampagne 2019.

Meer informatie over het nitraatresidu en de beoordeling ervan staat op de website van de VLM onder  Mestbank > Bodemstalen > Nitraatresidustalen.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL