Landinrichtingsplan ‘Poort Scherpenheuvel’ goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft het ‘Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel’ goedgekeurd. De bedevaartplaats kan voortaan nog meer de rol opnemen van onthaalzone tot het gebied de Merode. Het plan bevat drie grote delen: de heraanleg van de parking aan de Mariahal, de uitwerking van een erfgoedwandeling in Zichem en de realisatie van enkele belangrijke verbindingswegen voor voetgangers.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “De totale kostprijs van dit project bedraagt 1,38 miljoen euro, waarvan mijn diensten 900.000 euro investeren en de lokale partners de rest.”

Scherpenheuvel is nog steeds Vlaanderens populairste bedevaartplaats en ontvangt op topdagen duizenden bezoekers. De bezoekers komen hoofdzakelijk voor de basiliek en de beleving daarrond, maar Scherpenheuvel speelt ook een belangrijke rol als onthaalzone voor recreanten die de omgeving bezoeken en het gebied de Merode verkennen. Om die bezoekersstromen in goede banen te leiden kreeg de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht om, samen met de stad Scherpenheuvel-Zichem, een plan voor een nieuwe inrichting van de omgeving uit te werken. Dat plan is nu goedgekeurd, zodat Scherpenheuvel de volgende decennia de bezoekers op een comfortabele manier kan ontvangen en goed geïnformeerd de omgeving kan laten bezoeken.

- Het park achter de Mariahal vormt al lang een groene verbinding naar de grote parking. Deze parking is echter niet meer aangepast aan de hedendaagse noden en zal volledig worden heraangelegd. Door groen aan te planten en nieuwe verhardingen te voorzien, wordt de nu haast braakliggende zone omgebouwd tot een moderne, uitgeruste parking met onthaalpunt. Bezoekers kunnen hier de nodige informatie krijgen voor een bezoek aan het gebied de Merode of aan de omgeving rond de basiliek.

- Het plan voorziet ook meer mogelijkheden voor wie de basiliek te voet wil bezoeken of wie de bedevaartsplaats als startpunt wil gebruiken voor een wandeltocht. Want ‘te voet naar Scherpenheuvel’ is voor veel wandelaars en bedevaartgangers een jaarlijks terugkerende traditie. Zeven routes krijgen een nieuwe aankleding. Waar nodig worden nieuwe wandelverbindingen aangelegd en bestaande paden verbeterd. Door enkele nieuwe trajecten in te voegen, houdt men zachte weggebruikers maximaal van drukkere verkeersaders weg, zodat ze in alle rust op ‘bedevaart’ kunnen gaan.

- Niet enkel Scherpenheuvel trekt bezoekers aan, ook deelgemeente Zichem geniet grote bekendheid in Vlaanderen. De avonturen van de Witte en andere verhalen van Ernest Claes spreken nog steeds tot de verbeelding. Maar Zichem heeft bijkomende troeven, zoals de recent gerenoveerde Maagdentoren. Samen met enkele bewoners bundelde VLM alle troeven van Zichem in een nieuwe erfgoedwandeling met talrijke belevingselementen.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Scherpenheuvel blijft nog steeds heel populair in Vlaanderen, met jaarlijks tienduizenden bezoekers, van senioren tot jeugdbewegingen. Voor een hedendaags onthaal zijn dringend enkele ingrepen nodig. Door de ontwikkeling van Poort Scherpenheuvel komen we hieraan tegemoet en nodigen we hen meteen uit om het prinsheerlijk platteland de Merode te gaan ontdekken.” 

Els Lavrysen

projectmedewerker

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact