Landinrichtingsproject Water-Land-Schap goedgekeurd

Vlaanderen trekt 5,75 miljoen euro uit voor klimaatadaptieve maatregelen van 14 gebiedscoalities

Vlaams minister van  Omgeving, Natuur en landbouw Koen Van den Heuvel trekt €5.750.000 uit voor het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Die landinrichtingssubsidie is een hefboombudget om in de 14 geselecteerde deelprojecten voor 10 miljoen euro aan klimaatadaptieve maatregelen te nemen in co-creatie met landbouwers en eigenaars.

Op 5 april 2019 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Koen Van den Heuvel het landinrichtingsproject Water-Land-Schap goedgekeurd. Over een periode van 10 jaar wordt in totaal bijna €10 miljoen euro voorzien om het landinrichtingsproject Water-Land-Schap uit te voeren. Het doel van het landinrichtingsproject is om problemen met water in landelijke gebieden door een geïntegreerde aanpak op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied, zoals landbouwers en bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders.

“Dit landinrichtingsproject is uniek in zijn soort”, aldus Vlaams minister Koen Van den Heuvel. “Het is voor het eerst dat we landinrichting inzetten om samen met lokale partners watergebonden problemen aan te pakken, op verschillende plekken in Vlaanderen tegelijk. Op die manier zorgen we voor schaalvoordelen en voor een versnelling op het terrein op het vlak van klimaatadaptatie.”

14 deelprojecten

Het landinrichtingsproject Water-Land-Schap bestaat uit 14 deelprojecten. €5.750.000 landinrichtingssubsidie gaat naar de uitvoering van die deelprojecten, die geselecteerd werden na een oproep Water-Land-Schap in 2017. De uitvoering van de deelprojecten gebeurt door 14 lokale coalities, die bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen o.a landbouwers, lokale besturen, verenigingen en bedrijven. Elk van die gebieden kan dankzij het landinrichtingsproject kwaliteitsvoller ingericht worden, omdat er onder meer gewerkt wordt aan:

 • de beekvallei van de Gaverbeek klimaatbestendiger maken;
 • de erosieproblematiek oplossen in de drinkwatervoorziening (Dikkebusvijver en Zillebekevijver in Ieper) en robuuste valleien van de Kleine Kemmelbeek en Wijtschaatse/Bollaertbeek beschermen tegen erosie en inspoelen van nutriënten;
 • gepaste oplossingen bieden voor droogte en wateroverlast in de intensieve groenteregio Midden-West-Vlaanderen;
 • de waterkwaliteit van de unieke Barbierbeek verbeteren en de structuurkwaliteit en de biodiversiteit langs de meanderende Barbierbeek verhogen in combinatie met duurzaam landbouwgebruik;
 • overstromingen langs de Maarkebeek integraal aanpakken en hogere ruimtelijke kwaliteit in combinatie met landbouw creëren in het stroomgebied van de Maarkebeek;
 • in gepaste begeleiding voorzien van een tomatenbedrijf in Deinze bij het hergebruik van water uit zijn onmiddellijke omgeving zodat minder grondwater opgepompt hoeft te worden; zoeken naar een win-winsituatie voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling van het tuinbouwgebied in Deinze en omstreken door water uit het aardappelbedrijf Agristo te hergebruiken en door het regenwater van het industriegebied Prijkels af te voeren;
 • minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit bewerkstelligen in de Mechelse groenteregio;
 • samen met de landbouwers een betere waterkwaliteit, buffers tegenoverstroming en droogtemaatregelen creëren in de Vallei van de Aa;
 • bovenstroomse maatregelen tegen droogte, wateroverlast en waterkwaliteit in Ravels aanpakken;
 • een klimaatbufferend groenblauw netwerk in de Vallei van de Zennebeemden (Vlaamse rand) aanleggen;
 • de Laakvallei omvormen tot een klimaatbestendige regio;
 • een kwaliteitsvolle Getestreek ontwikkelen;
 • samen met de landbouwers een groenblauw netwerk aanleggen in de Herk- en Mombeekvallei;
 • natuurinclusieve landbouw in de Maasvallei ontwikkelen.

Meer informatie over de 14 geselecteerde projecten vind je op de website van de VLM. 

 

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Liesbeth Gellinck

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact