De Merode viert 20 jaar gebiedswerking

Feestelijk jaarprogramma zet jubileum in de kijker

Viering 20 jaar partnerschap en gebiedswerking de Merode © VLM, Hilde Geskens
Viering 20 jaar partnerschap en gebiedswerking de Merode © VLM, Hilde Geskens

Twintig jaar geleden betekende de aankoop van 1.500 hectare Merodebossen door de Vlaamse Landmaatschappij de start van een unieke samenwerking over de provinciegrenzen heen. Wat in 2004 begon bij het ondertekenen van het ‘Charter de Merode’, resulteert vandaag in een prachtig, toegankelijk gebied onder coördinatie van Landschapspark de Merode vzw. En dat wordt gevierd met een feestelijk jaarprogramma. Op vrijdag 29 maart werd het startschot van dit feestjaar gegeven in de Abdij van Averbode. Tegelijkertijd werd in Herselt een pop-up foto-expo gelanceerd die de 9 Merodegemeenten aandoet.

Academisch moment in de abdij van Averbode © Provincie Antwerpen
Academisch moment in de abdij van Averbode © Provincie Antwerpen

Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo: deze gemeenten vormen vandaag het de Merode. De baseline ‘Laat je leiden langs kastelen en abdijen’ verwijst meteen naar het unieke karakter van het gebied. De eeuwenlange aanwezigheid van de adellijke familie de Merode en van de norbertijnenabdijen van Averbode en Tongerlo liet duidelijk sporen na in het omringende landschap en erfgoed. Bij de aankoop van 1.500 hectare gronden van de prins de Merode in 2004, namen de partners het engagement om bij de verdere ontwikkeling het karakter, de eenheid en de geschiedenis van het Merodegebied te bewaren.

Vandaag verbinden recreatieve netwerken over het hele gebied de diverse natuur met kastelen, abdijen en vele andere erfgoedparels. Dit is niet altijd zo geweest. Naast de initiatieven rond natuurontwikkeling en landschapsherstel werd het gebied publiek toegankelijk, met gepaste recreatieve ontsluiting. Vijf onthaalpoorten heten de bezoekers nu welkom. Verder biedt het park stimulansen voor duurzame landbouw en lokaal ondernemerschap. Zo ontvangen enthousiaste ondernemers de bezoekers graag met eigen lokale producten.

Bij de start van de gebiedswerking lanceerde de Vlaamse Overheid samen met de partners een groot investeringsplan voor het Merodegebied. Sinds 2017 is Landschapspark de Merode vzw regisseur van de samenwerking, een rol die ze overnam van de VLM.

“De ligging van het Merodegebied op het drieprovinciënpunt Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg vroeg van bij de start een bijzondere aanpak. Ook voor VLM was het één van de eerste gebieden waar zo’n breed gebiedsgericht partnerschap een gezamenlijk engagement aanging. We blikken tevreden terug op alle realisaties en zijn verheugd dat het Merodegevoel blijft leven in de schoot van de vzw.”, aldus Els Remans, projectleider de Merode VLM.
Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en voorzitter van Landschapspark de Merode, kijkt enthousiast naar de toekomst: “De gebiedscoalitie levert ook vandaag nog haar vruchten af door initiatieven over administratieve grenzen en verschillende sectoren heen. Vanuit de provincie Antwerpen nemen we hier graag mee een regisseursrol op. Het toekomstplan voor de ontwikkeling van een meerdaags Merodepad is hier een voorbeeld van. Op dit pad plannen de partners van het landschapspark nog heel wat bijkomende investeringen om de beleving van het gebied nog unieker te maken.“

Jubileumfeest

Op vrijdag 29 maart, exact 20 jaar na de ondertekening van het Merodecharter in de Abdij van Averbode, keerde de Merode terug naar haar oorsprong. Op dezelfde symbolische locatie, gelegen op het drieprovinciënpunt, werd met meer dan 150 vertegenwoordigers van Vlaamse overheid, provinciale en lokale besturen, ondernemers, verenigingen en sympathisanten teruggeblikt op de afgelopen 20 jaar. Er werd ook ambitieus naar de toekomst gekeken.

Samen terugblikken op het verleden en vooruitkijken naar de toekomst © Provincie Antwerpen
Samen terugblikken op het verleden en vooruitkijken naar de toekomst © Provincie Antwerpen

Feestprogramma 20 jaar Merodewerking

De Merode werkte een mooi feestprogramma uit voor 2024, met activiteiten in alle Merodegemeenten.

 • 30 maart - 24 september: Pop-up foto-expo in de 9 Merodegemeenten
 • 30 april: Lancering Verborgen Veerkrachtpad in Gerhagen, (i.k.v. professionele outdoortherapie)
 • 8 juni: Feestelijke opening van de Stoomzagerij in Laakdal
 • 22 september: Merodehappening in Westerlo
 • 26-27 oktober: Dag van de Stilte in het Merodegebied
 • Najaar Lancering multimediaal wandelconcept i.s.m. het Merodefestival

Meer info: bezoekdemerode.be

 

De Merode gezien vanuit de lucht

Samen met de Langdorpse luchtfotograaf Alain Pardon neemt de Merode je in vogelvlucht mee door al het moois uit de streek. Een unieke pop-up foto-expo in open lucht, met foto’s van toen en nu.

 • 30 maart - 14 april: Herselt - Provinciaal Groendomein Hertberg 17 april - 5 mei Diest - Begijnhof
 • 8 mei - 26 mei: Scherpenheuvel-Zichem - Maagdentoren
 • 29 mei - 16 juni: Aarschot - Demertrefplaats Langdorp
 • 19 juni - 30 juni: Geel - Samenhof Zammel
 • 3 juli - 21 juli: Tessenderlo - Gerhagen
 • 24 juli - 4 augustus: Hulshout - Hof ter Borght Westmeerbeek
 • 7 augustus - 25 augustus: Laakdal - Oud gemeentehuis Vorst-Centrum
 • 28 augustus - 24 september: Westerlo - Markt

Meer info: bezoekdemerode.be/expo

© Vlaamse Landmaatschappij, Hilde Geskens
© Vlaamse Landmaatschappij, Hilde Geskens

Meer info over de Merode

Els Remans

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact