Ledegem wordt L'Eaudegem

Lancering eerste Water-Land-Schap 2.0 project

Met de Blue Deal wil de Vlaamse regering een krachtig antwoord vinden op de droogte. Voldoende water vasthouden voor gebruik in de landbouw en om ons landschap en de natuur veerkrachtig te houden en ervoor zorgen dat beek- en riviersystemen de klimaatschokken kunnen opvangen, dat is de hoofddoelstelling van Water-Land-Schap 2.0, de tweede oproep naar projecten.

Naast de 16 gebiedsgerichte projecten werden in januari 2022 ook 8 systeeminnovaties of kortlopende trajecten geselecteerd. 

 

De innovatie in Ledegem is het eerste Water-Land-Schap 2.0 project dat is uitgevoerd. Veertien woningen zijn nu aangesloten op een unieke waterzuiveringsinstallatie. Het plantensysteem filtert het water dankzij de aanwezige bacteriën op de wortels van de planten. Daarnaast wordt er fosfor onttrokken aan het afvalwater om nadien te recupereren. Het permanente monitoringssysteem laat toe alle aspecten van het systeem goed op te volgen. Op die manier verbetert de waterkwaliteit in de omgeving.

Uit dit voorbeeld kunnen andere gebiedscoalities leren hoe ze de waterkwaliteit in landelijk gebied kunnen verbeteren en hoe ze snel kunnen inspelen op problemen met droogte.​

Website preview
Zuiveringsinstallatie voorziet 14 woningen in Ledegem van proper water
In Ledegem zijn veertien woningen voortaan aangesloten op een unieke kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Het is een van de geselecteerde projecten die subsidies krijgen van Vlaanderen.
Focus en WTV

Meer informatie over het project Ledegem wordt L'Eaudegem: https://www.leaudegem.be/​

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact