Skip to Content

Leerlingen Klaverdries laten Vinderhoutse Bossen groeien

100 leerlingen planten meer dan 1000 bomen in de Heiebreestraat in Drongen

De leerlingen van de lagere school Klaverdries uit Drongen zorgen ter hoogte van de Heiebreestraat voor 1 ha nieuw bos of ruim 1.000 nieuwe boompjes in de Groenpool Vinderhoutse Bossen. Vrijdagnamiddag verzamelen de leerlingen met laarzen, spade en goede moed om zelf de boompjes te planten.

 

In 2012 keurde de minister het inrichtingsplan voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen goed. Het is naast het Parkbos en het Oud vliegveld Oostakker-Lochristi één van de groenpolen die de Vlaamse overheid samen met de lokale partners (provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeente Lovendegem) aan de rand van de stad Gent vorm wil geven.

De Groenpool Vinderhoutse Bossen ligt ten westen van Gent, grotendeels op het grondgebied van Gent (Drongen en Mariakerke) en een stukje op het grondgebied van Lovendegem. De groenpool zal voor 156 hectare nieuw bos zorgen rond de bestaande waardevolle boskern. Verder komt er 18 hectare waardevolle natuur en landschap bij. Om het gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk te maken, komen de komende jaren heel wat paden en onthaalvoorzieningen. Het landgoed Leeuwenhof, het domein Claeys-Boúúaert en het landgoed De Campagne zullen uitgroeien tot drie portalen van waaruit bezoekers de groenpool kunnen verkennen.

De groenpool groeit

In 2014 werd in het Rijkegasthuisbos, vlakbij de huidige plantlocatie, met de hulp van lokale scholen al 6 ha beplant met hoofdzakelijk zomereik. De voorbije jaren werden verspreid nog eens 6 ha aangeplant. Ook de komende jaren zal het bos en de natuur in de groenpool verder groeien. Zondagvoormiddag 11 maart plant Natuurpunt in samenwerking met VLM en ANB een heus vrijwilligersbos in de Vinderhoutse bossen.

In het voorjaar en najaar van 2018 starten we met de realisatie van een groot dossier van 27 ha bos en natuur. Vanaf 2019-2020 komt daar nog eens 17 ha bij van gronden die al zijn aangekocht maar nog even verder door de landbouwers worden gebruikt.

Voor de realisatie van de volledige Groenpool Vinderhoutse Bossen is 13,5 miljoen euro voorzien waarvan 12 miljoen van de Vlaamse overheid. De provincie Oost-Vlaanderen draagt 400.000 euro bij voor een extensief speelbos met voorzieningen voor volkstuinen. De stad Gent financiert 1 miljoen euro voor de uitbouw van de groenpool nabij het landgoed en de kinderboerderij De Campagne en voor hun aandeel in de wegenstructuur.

De gemeente Lovendegem voorziet 30.000 euro voor aanpassingen van de wegeninfrastructuur op haar grondgebied.

Vlaams minister Schauvliege: "Elke Vlaming die in de stad woont, moet dichtbij huis op wandel- of fietsafstand van een stukje groen kunnen genieten. Deze Groenpool rond Gent zal ruimte bieden aan mens, bos en natuur."

Wie op de hoogte wil blijven van het project kan inschrijven op een digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar vinderhoutsebossen@vlm.be

Contacteer ons
Els Seghers Celhoofd Communicatie Regio West, Vlaamse Landmaatschappij
Els Seghers Celhoofd Communicatie Regio West, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL