Leerlingen van 3 Evergemse basisscholen openen al spelend het koppelingsgebied Rieme-Noord

Leerlingen van basisscholen De Cocon in Rieme, en De Schatkist en De Regenboog uit Ertvelde openden het nieuwe koppelingsgebied in de Gentse Kanaalzone met een bosspel. Samen met burgemeester Joeri De Maertelaere ontdekten ze het nieuwe infobord waarvoor ze in de voorbije winterperiode tekeningen hebben gemaakt. De totempaal met bosdieren vormt een mooie blikvanger aan het speelbos.

Vol spanning wachten de leerlingen op de onthulling van het infobord waarin hun tekeningen werden verwerkt
Vol spanning wachten de leerlingen op de onthulling van het infobord waarin hun tekeningen werden verwerkt

De werken in het koppelingsgebied Rieme-Noord zijn afgerond. Een boomgaard met 38 fruitbomen, ca. 20.000 m² nieuw bos, 34 dreefbomen en een brede struikengordel richting Zonneberg zal North Sea Port vanaf nu elk jaar een beetje kleurrijker en biodiverser maken.

Het nieuwe bos en de buurttuin met boomgaard zullen enerzijds een groene buffer vormen tussen de woonkern van Rieme en de bedrijventerreinen ten noorden ervan en anderzijds een belevings- en ontmoetingsplek worden voor de bewoners van Rieme en de werknemers van de bedrijven.

Blikvangers aan de ingang van het speelbos zijn het welkomstbord met tekeningen van de Evergemse schoolkinderen en de totempaal met bosdieren die de gemeente realiseerde.

Een kleurrijk infobord met tekeningen van Evergemse schoolkinderen siert de onthaalzone van het speelbos
Een kleurrijk infobord met tekeningen van Evergemse schoolkinderen siert de onthaalzone van het speelbos

Gezocht: een mooie naam voor een nieuwe plek

De gemeente Evergem gaat samen met de bewoners ook op zoek naar een passende naam voor deze nieuwe plek. Via het participatieplatform Wijmakenevergem.be kan iedereen tot 1 juli een naam voorstellen voor het gebied. Net als bij het Velodroompark kiest de cultuurraad van Evergem dan twee kanshebbers. Daarna volgt een publieksstemming. De winnende naam gaat dan naar de gemeenteraad die de definitieve beslissing neemt.

Gemeenschappelijke financiering

De inrichtingswerken kwamen er dankzij de financiële inspanningen van de Vlaamse overheid, North Sea Port en de gemeente Evergem. Het project kost in totaal zo’n kleine 200.000 euro. Het Vlaamse Gewest staat in voor ongeveer 86.000 euro (78.000 euro subsidies landinrichting, 8.000 euro middelen Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang). North Sea Port betaalt ongeveer 44.000 euro en de gemeente Evergem ongeveer 70.000 euro.

Beheer

Aannemer Cocquyt neemt het beheer voor zijn rekening tijdens de waarborgperiode, dit is de periode van 2 jaar na de voorlopige oplevering van de werken. Na de definitieve oplevering zal het projectbureau Gentse Kanaalzone het beheer opvolgen.

Meer info over dit project op www.vlm.be/riemenoord

Alle ingestuurde tekeningen van de leerlingen kregen een plekje op de website van de gemeente Evergem

Liesbeth Vincent

projectleider, VLM

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact