Lees onze veelgestelde vragen na onze webinarreeks rond het Stikstofdecreet

Van 23 april tot en met 6 mei organiseerde VLM in totaal vier webinars met als rode draad: wat verandert er na het Stikstofdecreet?

Zo zag de planning van de webinars eruit:

  • dinsdag 23 april: nulbemesting en opbrengingstechnieken
  • donderdag 25 april: emissiereducerende technieken en vergunningen
  • maandag 29 april: nutriëntenemissierechten (NER)
  • maandag 6 mei: piekbelasters en flankerend beleid

De opnames, presentaties en veelgestelde vragen kunt u vinden via onderstaande links. Opgelet: de vragen die nog niet beantwoord werden, zullen stelselmatig aangevuld worden. Neem dus af en toe opnieuw een kijkje tussen de lijsten.

Nulbemesting en opbrengingstechnieken

Emissiereducerende technieken en vergunningen

Nutriëntenemissierechten

Piekbelasters en flankerend beleid

Heeft u nog een andere vraag over stikstof in Vlaanderen? Neem een kijkje tussen de lijst van veelgestelde vragen of stuur een mail naar stikstof@vlaanderen.be

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact