Skip to Content
Liggen alle puzzelstukjes juist in het herverkavelingsplan?

Liggen alle puzzelstukjes juist in het herverkavelingsplan?

Binnenkort begint het openbaar onderzoek over de 1ste neerlegging van het herverkavelingsplan in ruilverkaveling Willebringen.

De ruil van de eigendoms- en gebruikspercelen in ruilverkaveling Willebringen komt dichterbij. De 1ste officiële neerlegging op het gemeentehuis van Boutersem is een feit. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseert zitdagen tussen 18 november en 17 december 2021. Tijdens de zitdagen informeert de VLM over het openbaar onderzoek.

De groene valleien van de Velpe, Mene en Jordaan wisselen in Willebringen af met verspreide bossen en natuurgebieden, maar ook met het open Haspengouwse landschap. Dit type landschap is kenmerkend voor het landbouwgebied ten zuiden van de Leuvensesteenweg tot de grens met Wallonië op de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en de stad Tienen. Met het ruilverkavelingsplan als gids, geven we dit gebied een duurzame toekomst voor landbouw en natuur.

De inwoners van de omliggende dorpen krijgen veilige fietspaden en nieuwe wandelpaden in hun directe omgeving. Het erfgoed blijft zichtbaar dankzij nieuwe toeristische hotspots. Wachtbekkens helpen water- en modderoverlast in de dorpen te voorkomen.  Beken krijgen ruimte  om te meanderen en op bepaalde plekken buiten hun oevers te treden.

Om het gebied beter in te richten, moet er waar mogelijk ingegrepen worden in de structuur van de bestaande kavels. De uitwerking van het herverkavelingsplan is een puzzel met complexe randvoorwaarden, waarbij elke eigenaar en gebruiker verwachtingen heeft. Sinds 2014 nodigden we al eigenaars en gebruikers uit op verschillende infomomenten om hun reactie te leren kennen. Op basis daarvan, werkten we stapsgewijs een herverkavelingsplan uit. Dit voorlopig plan wordt nu voorgesteld in een openbaar onderzoek en nadien herwerkt tot een definitief plan. In 2023 worden de percelen dan in eigendom en gebruik met elkaar geruild. Dit leggen we vast in een notariële akte in 2024.

We herschikken 2570ha gronden waar het mogelijk is. Er wordt 124ha afgebakend voor natuurontwikkeling. Dit gebeurt voornamelijk langs de 181ha bestaande bossen en natuurgebieden en in gebieden die minder geschikt zijn voor landbouwgebruik. Ruilverkaveling Willebringen deelt voorlopig 114ha toe aan lokale overheden en Natuurpunt. Hiervoor lopen de grondverwervingen nog verder. We bufferen de 61km landschapselementen zoals graften en struikgewassen en breiden ze uit naar 20ha. Voor de inrichting van erfgoedsites reserveren we 6ha en voor de wachtbekkens 7ha.

Het herverkavelingsplan maakt ruimte vrij voor duurzame maatregelen en geeft een betere toekomst aan de sectoren binnen het ruilverkavelingsgebied in  de gemeente Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en de stad Tienen. Het project werd in 2011 geraamd op 17,1 miljoen euro waarvan 65% voor het Vlaams Gewest, 10% voor provincie Vlaams-Brabant, 19% voor 4 gemeenten samen. De restkosten zijn voor de eigenaars. Sinds 2014 worden de maatregelen geleidelijk aan uitgevoerd.

Story image

Vanaf 18 november tot en met 17 december 2021 loopt er een openbaar onderzoek over de 1ste officiële neerlegging van het herverkavelingsplan in de gemeente Boutersem. Dit is het voorlaatste onderzoek. Tijdens deze periode is het mogelijk om bemerkingen over de intekening van het ruilverkavelingsplan bij het gemeentebestuur van Boutersem in te dienen. De Vlaamse Landmaatschappij organiseert zitdagen in CC Boutersem tijdens dit openbaar onderzoek. Tijdens zo’n zitdag kun je een afspraak maken met een medewerker van het project om bepaalde informatie te bekomen.

Hoe de zitdagen praktisch geregeld zijn, vind je op de website van de VLM: www.vlm.be/Willebringen. Op deze projectpagina zijn ook relevante documenten te vinden, zoals de bijbehorende infokrant en de brochure met veel gestelde vragen.

Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Willebringen | Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL