Lokale voedselregisseurs gezocht

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert een oproep voor lokale voedselregisseurs. Daarmee wil ze samenwerking binnen korteketenvoedselproductie stimuleren en nieuwe samenwerkingen tussen landbouwers en burgers opzetten. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% van de totale kostprijs van het project steun krijgen, met een plafond van 80.000 euro per project.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Landbouwers hebben nood aan begeleiding om hun producten lokaal bekender te maken. Samenwerking tussen landbouwers kan daarbij helpen, net zoals een wervend, landschappelijk verhaal. We gaan daarom op zoek naar lokale voedselregisseurs die partnerschappen kunnen opzetten tussen landbouwers, korte keten, lokale besturen en hoevewinkels. De lokale voedselregisseurs begeleiden de korteketenlandbouwers en zorgen ervoor dat landbouwers en burgers elkaar beter leren kennen en waarderen.”

Oproep voor lokale voedselregisseurs

Deze oproep ondersteunt lokale voedselregisseurs die de samenwerking binnen korteketenvoedselproductie vergroten en nieuwe samenwerkingsvormen tussen landbouwers en bewoners opzetten.

In totaal wordt 249.000 euro uitgetrokken voor de oproep lokale voedselregisseurs. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% van de totale kostprijs van het project krijgen, met een maximum van 80.000 euro per project.

Een project indienen?

Lokale voedselregisseurs, of de organisatie waar de lokale voedselregisseur aan verbonden is, kunnen een project indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat gebeurt door ten laatste op 1 februari 2024 het ingevuld projectformulier, samen met de bijlagen, te mailen naar voedsellandschap@vlm.be. ​

Wat is een lokale voedselregisseur?

Een lokale voedselregisseur is een persoon of een team die tijd en middelen krijgt om aan een voedselverhaal te sleutelen in een lokaal gebied, om allianties op te zetten tussen landbouwers en om partnerschappen te smeden. De voedselregisseur verhoogt het draagvlak en de bekendheid van lokale voedselproductie en ondernemerschap, en verbindt lokale voedselproductie met landschappelijke meerwaarde en beleving.

Meer informatie

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact