Maak je creatieve dromen waar in de Vlaamse Rand

Uitvoeringsinitiatieven bieden mogelijkheden voor impactvolle ideeën.

Ben je iemand met een passie voor de Vlaamse Rand en heb je ideeën om de open ruimte, omgevingskwaliteit en leefbaarheid in dit prachtige gebied te verbeteren? Lees dan zeker verder. ​
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorziet 800.000 euro, verdeeld over vier jaarlijkse schijven van 200.000 euro, voor innovatieve en impactvolle projecten in de Vlaamse Rand. Tot en met 31 mei 2024 is het mogelijk om een projectvoorstel in te dienen. Waar wacht je nog op?

Uitvoeringsintiatieven, wat en voor wie?
Zo goed als iedereen kan een projectvoorstel indienen. Gemeenten, rechtspersonen, individuen, alle voorstellen die bijdragen aan de doelstellingen van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand zijn welkom. Projecten die de lokale voedselvoorziening stimuleren of de landbouw versterken, krijgen voorrang. Wil je die rommelige elementen in het landschap aanpakken of je inzetten om de samenhang tussen mensen te bevorderen, dan heeft je project zeker ook een streepje voor.

Hoe dien ik mijn voorstel in en welke subsidies krijg ik? ​
Het indienen van een projectvoorstel is eenvoudig en gebeurt digitaal. Registreer je op ons e-loket (link hieronder) en dien je voorstel voor 1 juni 2024 in. Per projectvoorstel ligt het subsidiebedrag tussen 5.000 en 25.000 euro met een maximale subsidie van 50% van de terugbetaalbare kosten.

Wat gebeurt er na indiening van mijn project? ​
Een onafhankelijke jury beoordeelt de projectvoorstellen op innovatie, impact, samenwerking, betrokkenheid, voorbeeldfunctie, realiseerbaarheid en communicatie. We zorgen voor een eerlijke en transparante selectie. Is je project goedgekeurd? Dan begint de uitvoering. Onder begeleiding en met de nodige ondersteuning van ons team, dient je project klaar te zijn binnen een termijn van twee jaar na de toekenning van de subsidie door de bevoegde Minister met als verwachte datum november 2024. De financiële afhandeling gebeurt na afronding en via een declaratiedossier.

Waar vind ik de nodige informatie? ​

Uitvoeringsinitiatieven 2024 | Vlaamse Landmaatschappij
​​​Ben je iemand met een passie voor de Vlaamse Rand en heb je ideeën om de open ruimte, omgevingskwaliteit en leefbaarheid in dit prachtige gebied te verbeteren? Lees dan zeker verder. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorziet 800.000 euro, verdeeld over vier jaarlijkse schijven van 200.000 euro, voor innovatieve en impactvolle projecten in de Vlaamse Rand. Tot en met 31 mei 2024 is het mogelijk om een projectvoorstel in te dienen. Waar wacht je nog op? Durf dromen, denken en doen!
www.vlm.be

Renaud Bocquet

Projectmanager Vlaamse Rand, Vlaamse Landmaatschappij

Katrien Branders

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact