Maïsveld ontpopt zich als Romeins badhuis

Hoe een landmark een erfgoedsite voorgoed beschermt.

Al in 1981 vonden archeologen op landbouwgronden in Kumtich sporen van een Romeins badhuis. Ruilverkaveling Willebringen maakte verder onderzoek mogelijk. Om de site fysiek te beschermen en het bewustzijn hiervoor bij passanten te vergroten, plaatste de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de partners van de ruilverkaveling een landmark.

Op deze locatie in Kumtich stond ooit een Gallo-Romeins villa-domein, een zogenaamde villa-rustica. Het was een groot landbouwbedrijf dat op de vruchtbare bodem voornamelijk graan produceerde. Bij zo’n Romeinse villa hoorde vaak een badinrichting. In 1981 groeven archeologen hier een badhuis gedeeltelijk op. De residentie en de rest van het villa-domein bleven in de bodem bewaard.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Portiva voerden van 2012-2014 verder archeologisch onderzoek uit binnen ruilverkaveling Willebringen.

De resultaten van veldprospecties, bodemscan en waarderend archeologisch onderzoek tonen aan dat er nog veel te ontdekken valt op de landbouwsite.
De resultaten van veldprospecties, bodemscan en waarderend archeologisch onderzoek tonen aan dat er nog veel te ontdekken valt op de landbouwsite.

Door haar ligging op de helling was de site onderhevig aan bodemerosie. Overvloedige regenval in combinatie met akkerbouw zorgde ervoor dat de leembodem altijd verder afspoelde. Onbewust ploegden landbouwers dieper en dieper in de archeologische sporen. De sporen dreigden verloren te gaan.

Terracotta-leiding die we vonden tijdens uitgebreid archeologisch onderzoek. Als we de site niet beschermen, zouden sporen als deze verloren gaan.
Terracotta-leiding die we vonden tijdens uitgebreid archeologisch onderzoek. Als we de site niet beschermen, zouden sporen als deze verloren gaan.

De ruilverkaveling maakt het mogelijk om de site voor altijd te beschermen. We nemen de gronden uit landbouw en leggen ze onder permanent grasveld. We plaatsen een landmark om passanten bewust te maken van het verleden. Het is een kunstzinnige verwijzing naar het hypocaustum, het typisch Romeinse vloer- en muurverwarmingssysteem waarvan sporen werden teruggevonden.

Mindscape3D ontwikkelde voor de site een unieke 3D app waarmee een virtueel bezoek aan het badgebouw mogelijk is. Via deze app kan je de opbouw van het badgebouw zien, hoe het vloer- en muurverwarmingssysteem werkte en wat haar functie was. ​

Beeld 3D app Mindscape3D
Beeld 3D app Mindscape3D

Samen met onze partners en genodigden huldigden we de landmark met de 3D app sfeervol in op 8 december 2022. De site is vanaf nu ook toegankelijk voor het grote publiek. De totale kostprijs bedraagt 152.263,84 euro waarvan 80% betaald wordt met Vlaamse subsidie ruilverkaveling en 20% door stad Tienen. De aannemer van de uitvoering is DSV NV. Studiebureau Omgeving werkte het ontwerp uit, het AR-filmpje is van Mindscape3D.

Visualisatie landmark hypocaustum
Visualisatie landmark hypocaustum

 

Situering project

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en is een voorbeeld van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Binnen dit ruilverkavelingsproject worden gronden herverkaveld en zorgt de overheid voor gebiedsgerichte oplossingen. Ruilverkaveling Willebringen streeft naar een landbouw met toekomst, meer en betere natuur, een mooier landschap, met aandacht voor cultuur en erfgoed, minder wateroverlast, meer fiets- en wandelmogelijkheden en veiliger verkeer.

Annick Grillet

Projectmanager, Vlaamse Landmaatschappij

Katrien Branders

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact