Skip to Content
Mariënstede in Dadizele wint de prijs voor dorpskracht 2018

Mariënstede in Dadizele wint de prijs voor dorpskracht 2018

Mariënstede sleept de prijs voor dorpskracht 2018 in de wacht. De tweede en derde prijs gaan naar “Tielen muziekdorp” en “Neerrepen wakker”

De eerste prijs van 10.000 euro gaat naar Mariënstede vzw met hun initiatief ‘Sociaal kapitaal brengt kleur in het dorp Dadizele’. De jury was onder de indruk van de manier waarop Mariënstede als dienstverleningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking een sterke dorpsverankering nastreeft. 

Mariënstede vzw realiseerde de inrichting en toegankelijkheid van de site, met  de uitbating van een dorpswinkel, Châteaux Superette, en een buurtcinema als plaatsen van ontmoeting voor de dorpsbewoners en gebruikers van Mariënstede. Samenwerking tussen lokale middenstand, de gemeente en de vzw creërt kansen voor integratie van de bewoners van Mariënstede en zorgt voor een levendig dorp. De dorpskrachtprijs zal worden gebruikt voor de aankoop van meubilair voor de dorpscinema.

De tweede prijs van 5.000 euro gaat naar het initiatief van de gemeente Kasterlee in het dorp Tielen. Met ‘Tielen muziekdorp’ zette het gemeentebestuur samen met de cultuurraad in op een jaar vol evenementen rond de identiteit van Tielen als muziekdorp. De verschillende initiatieven zorgden voor veel animo in het dorp en versterkten de banden tussen de inwoners. De gemeente zal de geldprijs investeren in een participatief traject in het dorp Lichtaart.

De derde prijs van 2.500 euro gaat naar het Limburgse project Neerrepen Wakker. In het  dorp, dat deel uitmaakt van de gemeente Tongeren, zijn geen voorzieningen of schoolaanbod meer.  Door deelname aan het Leaderproject ‘Dorpen in ‘t kwadraat’ ontwaakten de dynamische krachten in het dorp, vonden elkaar en richten zich nu op de realisatie van een nieuw dorpshuis dichtbij de kerk. De prijs zal gebruikt worden om het bouwplan te laten tekenen door een architect.

Prijs voor dorpskracht

In april 2018 trok de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw in totaal 17.500 euro uit voor een tweede editie van de prijs voor Dorpskracht. Ingediende dorpsprojecten moeten de leefbaarheid van het dorp en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren. De hoofddoelstelling van het Vlaams dorpenbeleid is het verbeteren van de leefbaarheid van dorpen op een duurzame en geïntegreerde manier. Daarbij staat het versterken van de sociale cohesie centraal en wordt een antwoord geboden op toekomstige uitdagingen zoals klimaatmitigatie, bestuurlijke fusies, digitalisering, vergrijzing,….  De focus ligt daarbij op Dorpsparticipatie, Dorpshuis en Dorpsruimte (3 D’s). De VLM beschouwt ze als de cruciale actieterreinen om dorpen duurzaam en leefbaar te houden in de toekomst.

Contacteer ons
Dirk Van Gijseghem afdelingshoofd, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Dirk Van Gijseghem afdelingshoofd, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL