Meer dan 400000 euro voor grondverwerving in het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid

Maandag 14 december 2015 — Het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid staat opnieuw een stap dichter bij de realisatie. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, kent een subsidie van 405.600 euro toe voor de verwerving van 17 hectare grond. Hierdoor kan een parkgebied in Langerbrugge tot stand komen.

Het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid ligt op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, op het grondgebied van de gemeente Evergem en de stad Gent. De percelen betrokken bij deze aankoop liggen op grondgebied van Evergem en zullen worden omgevormd tot een bosrijk park voor de bewoners van Kerkbrugge en Langerbrugge.

Om dit park te realiseren  wordt ruim 9 hectare bos aangeplant. Een deel van dit bos krijgt een inrichting als speelbos voor de jonge bewoners. Er is ook aandacht voor het versterken van de natuur. De oevers van de Hospicieloop en de nattere zones in het parkgebied krijgen een natuurlijke inrichting. Er komt tevens een fijnmazig patroon van wandel- en fietspaden in het park om de  woonkernen van Langerbrugge en Kerkbrugge en het industriegebied te verbinden. Daarnaast wordt het parkgebied een recreatieve schakel van groen in de Gentse haven. Het verbindt de nabijgelegen koppelingsgebieden en industriegebieden via een lange afstandsfietspad, dat verder vorm krijgt bij deze inrichting.

Het parkgebied krijgt zijn definitieve vorm op het terrein vanaf 2018.

Joke Schauvliege: “Dit park zal een belangrijke buffer vormen tussen de woonkern van Kerkbrugge en het nabijgelegen industrieterrein ‘Grote Nest’. Ik ben verheugd dat we nu starten  met het verwerven van gronden zodat binnen enkele jaren een bosrijk park kan verschijnen. Natuur en recreatie zullen er hand in hand gaan en zorgen voor een aangename en leefbare buurt. “

 

Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM at Vlaamse Landmaatschappij